Chemisch Recyclen

Onderdeel van de groene transitie

Chemisch recyclen verbindt de wereld van agro-food en afval met de wereld van chemie. Chemisch recyclen is onderdeel van de groene transitie en de chemische industrie van de toekomst.

Wat is Chemisch Recyclen

Chemisch Recyclen is een innovatieve verwerkingstechniek voor plastics, biomassa, gemengde stromen en huishoudelijk afval. Het is een onlosmakelijk onderdeel van de groene transitie. Daarbij kijken we naar verschillende Chemisch Recyclen technologieën:

  • Solvolyse voor plastics als polyesters, nylons en PUR
  • Depolymerisatie voor plastics als Polystyreen, PMMA en Nylon 6
  • Pyrolyse van plastic stromen die niet mechanisch gerecycled worden (PE,PP, PS)
  • Vergassing van huishoudelijk afval en RDF

Waarom Chemisch Recyclen

Met chemisch recyclen worden afvalplastics hernieuwbare grondstoffen. Daarom is de belangstelling voor Chemisch Recyclen de laatste jaren exponentieel toegenomen. Enerzijds draagt het bij aan de reductie van CO2-emissies, anderzijds aan het tegengaan van verspilling van waardevolle grondstoffen. Dat is namelijk niet meer uit te leggen in een wereld die streeft naar klimaatneutraliteit en circulair grondstoffengebruik.

Plastic heeft een waarde, maar diens afvalstromen zijn een probleem. Sinds het begin van de grootschalige plastic productie in de jaren 1950, hebben we 8,3 miljard ton plastic geproduceerd. Daarvan is nog maar 30% in gebruik. De rest is gestort (59%), verbrand (25%) of gerecycled (16%). Milieudeskundigen hebben een somber beeld geschetst van onze wereld in 2050 als daar geen radicale verandering komt. In de Transitieagenda Kunststoffen is de ambitie gedefinieerd om in 2030 jaarlijks 250 kton output van chemische recycling te realiseren. Circular Biobased Delta heeft chemisch recyclen dan ook omarmd. En ook de chemische industrie is er inmiddels van overtuigd: chemisch recyclen is onderdeel van de chemische industrie van de toekomst.

Chemisch Recyclen en Circular Biobased Delta

De Delta regio stond al rond 2015 aan de frontlinie van het chemisch recyclen; met de oprichting van de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland samen met het Havenbedrijf Moerdijk. Sindsdien zijn de ontwikkelingen in de regio in een stroomversnelling geraakt: de investeringen van Shell in pyrolysetechnologie om de krakers van het bedrijf binnen enkele jaren van biobased nafta te voorzien, de plannen voor de bouw van een chemische recyclingfabriek in Vlissingen en de start van het PyroChempark project met onder andere de Green Chemistry Campus. Inmiddels is ook duidelijk dat het landschap van chemisch recyclen steeds diverser wordt, met uiteenlopende technologieën en feedstocks, van biomassa tot afvalplastics en autobanden. De Circular Biobased Delta heeft de expertise en het netwerk om dit thema niet alleen regionaal, maar ook nationaal te faciliteren en de ontwikkelingen te versnellen.

Netwerk Chemisch Recyclen

De ontwikkelingen gaan razendsnel. Er zijn in de chemie al vele bedrijven die zich bezighouden met zowel biomassa als afvalplastic als grondstof. Er is behoefte aan inzicht in nieuwe technologieën, matchmaking en een waardevol netwerk om keten-samenwerkingen te realiseren en kennis en informatie uit te wisselen. Daarom is de CBBD vorig jaar gestart met het Netwerk Chemisch Recyclen. Dit netwerk bestaat uit mkb- en grootbedrijven en het ledenaantal loopt ondertussen op naar 20.

Met het Netwerk Chemisch Recyclen willen we ondernemers ondersteunen om de kansen te grijpen die deze nieuwe industrietak biedt. Ontdek meer over het Netwerk Chemisch Recyclen!

Bekijk hier de CBBD Livestream over Chemisch Recyclen in de Week van de Circulaire Economie 2022
Bekijk hier de terugblik op de CBBD Webinar Chemisch Recyclen van 23.11.2021