DossierChemisch RecyclenGroene Chemie

Redefinery

Het in 2014 gestarte project Redefinery is een van de drie thema’s van de Biobased Delta. Redefinery is een gezamenlijk initiatief van de Biobased Delta, BE-Basic, Bio-based Industries (BBI) en het Biorenewables Business Platform (BBP).

Het doel van Redefinery is om grootschalige raffinage te realiseren van lignocellulose tot suikers, lignine en energie. Vervolgens worden de suikers en lignine omgezet in biobrandstof, bio-energie, biochemicaliën en biomaterialen. Deze raffinage gebeurt in een van de zeehavens van Zuidwest Nederland.

Zeehaven

Voor de bioraffinaderij is jaarlijks tussen 0,5 en 1 miljoen ton hout(pellets) nodig. Deze worden geïmporteerd uit het buitenland (o.a. de Verenigde Staten, Canada en de Baltische Staten). Nederland is namelijk te klein om deze zelf te produceren. De vestiging van de bioraffinaderij in een zeehaven is daarom belangrijk. Dit omdat de pellets per schip worden aangevoerd. Daarnaast is het uit logistiek en financieel oogpunt noodzakelijk dat de suikers worden verwerkt op (of nabij) het terrein van de bioraffinaderij. Ook dit pleit voor de vestiging in een zeehaven. Uit gesprekken met drie grote havenbedrijven bleek dat de bioraffinaderij welkom is in iedere zeehaven in Zuidwest Nederland. Bovendien past de raffinaderij goed in de huidige infrastructuur.

Een positief vooruitzicht

De eerste versie van het Redefinery-model is verbeterd. Redefinery-2 is het nieuwe technologiemodel. In dit model is een businesscase gebouwd. Deze businesscase hangt sterk af van de prijzen van houtpellets en de prijzen van suikers en energie. Diverse bedrijven zijn geïnteresseerd in het investeren, ontwerpen, bouwen en exploiteren van de bioraffinaderij.

Duurzaamheid

Uit oogpunt van duurzaamheid moet de bioraffinaderij leiden tot CO2 besparing, toename van werkgelegenheid en bijdrage aan de economie. De totale supply chain moet minder CO2 uitstoten dan de huidige productiemethoden. Om dit te realiseren worden momenteel CO2-analyses uitgevoerd. Gestreefd wordt in 2021-2022 de bioraffinaderij op te starten. Redefinery is dus volop in beweging.