Groene Chemie

Wij werken aan de verduurzaming van de groene chemie.

De chemische industrie dient de CO₂-uitstoot te verminderen, om aan de eisen van het Nederlandse Klimaatakkoord te voldoen. Het is cruciaal dat er nu gestart wordt met het opschalen van innovaties en het maken van nieuwe, innovatieve ketens.

Wat is Groene Chemie?

Groene chemie is de tak binnen de chemie waarbij men als eerste kijkt naar duurzaamheid. Een chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen de kans krijgen om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren. Een zogenaamde Groene Economie. De noodzakelijke vergroening van de procesindustrie impliceert dat de energietransitie hand in hand gaat met de grondstoftransitie. Helaas is dit nog onvoldoende het geval. De industrie richt zich met name op de reductie van CO2 door het plannen, ontwikkelen en uitvoeren van energieprogramma’s: elektrificatie, gebruik van blauwe en groene waterstof met de benodigde infrastructuur en carbon capture storage (CCS).

Waarom hebben we Groene Chemie nodig?

Overstappen op hernieuwbare grondstoffen en groene processen binnen de basischemie draagt onmiskenbaar bij aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met het grootschalig, industrieel inzetten van innovaties die reeds in beeld zijn, is het mogelijk om een forse CO2-emissiereductie te realiseren en te versnellen richting een Groene Economie. Daarnaast biedt opschaling van innovaties en nieuwe waardeketens economische kansen: voor nieuwe werkgelegenheid en export van kennis, processen, systemen, producten en diensten.

Groene Chemie en Circular Biobased Delta

De Delta regio heeft een uniek en groeiend circulair biobased ecosysteem, infrastructuur en netwerk. Denk aan de regionale agro- en chemieclusters, de goede relatie met de grootste chemiecluster ter wereld Antwerpen-Rotterdam-Rhein-Ruhr-Area-cluster (ARRRA); de havenbedrijven; tal van krachtige bedrijven in de maakindustrie; agro- en recyclingsector en kennis- en onderzoeksinstellingen voor economische ontwikkeling. Met bedrijven, kennisstellingen, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en innovatieve MKB en scale-up bedrijven kunnen nieuwe ketens gevormd worden en innovaties worden gefinancierd en opgeschaald.

De Circular Biobased Delta heeft de expertise en netwerk om projecten en samenwerkingen te faciliteren die een bijdrage leveren aan het versnellen van de grondstoffentransitie in Nederland. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemieclusters en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid.

Samenwerkingspartners