Overheid Community

Gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom stelt met behulp van een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant een bedrag van 1.187.500 euro beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de biobased economy.

Dat gebeurt in samenwerking met de Green Chemistry Campus. De Provincie Noord Brabant en de gemeente Bergen op Zoom zijn al ongeveer tien jaar partners in het aanjagen van de Biobased Economy. Mét de provincie leveren we zo een aandeel aan een duurzame samenleving, een innovatieve en toekomstbestendige economie en we dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. In een biobased economy wordt biomassa gebruikt voor de productie van nieuwe materialen en producten. Grote investeringen stellen dit soort bedrijven in staat om van een laboratorium- en testfase over te kunnen stappen naar een productiefase.

“Een belangrijke en noodzakelijke ontwikkeling voor de economie. Want consumenten en bedrijven stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan producten. Maar ook landelijke en internationale klimaatafspraken en het schaarser worden van fossiele grondstoffen maken dat een biobased economy het verdient om gestimuleerd te worden”, zegt wethouder Jeroen de Lange.