DossierGroene Chemie

Biorizon

Veel kunststofmaterialen, chemicaliën en coatings – zoals verf en lijm – zijn gemaakt van de chemische aromaten benzeen, tolueen, xyleen en fenol. Aromaten zijn daarom een van de belangrijkste bouwstenen voor de chemische industrie. De Biobased Delta werkt aan de ontwikkeling van aromaten op basis van hernieuwbare grondstoffen. Haar ambitie is daarbij om in de technologieontwikkeling voor duurzame chemie tot de wereldtop te behoren.

Shared Research Center Biorizon

Een belangrijke speler hierin is het Shared Research Center Biorizon. Biorizon is gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, waardoor het onderzoekscentrum een belangrijk deel uitmaakt van de Biobased Delta.

Biorizon is een initiatief van TNO, VITO, ECN en Green Chemistry Campus. Het onderzoekscentrum ontwikkelt samen met de industrie technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot.

Door afvalstromen als grondstof te gebruiken, draagt Biorizon bij aan de transitie naar een circulaire economie. Bovendien biedt het onderzoekscentrum een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische en toeleverende industrie. De ambitie van Biorizon is om commerciële productie van bio-aromaten mogelijk te maken voor industriële partners. Het doel is om dit in 2025 te verwezenlijken.

Onderzoeksgebied voor bio-aromaten

Biorizon bestrijkt het benodigde onderzoeksgebied voor de ontwikkeling van bio-aromaten. Dit maakt het voor de industrie aantrekkelijk om te participeren.

Zo richt TNO zich op aromaten uit suikers, bijvoorbeeld uit gft-afval. VITO doet onderzoek naar bio-aromaten uit lignine, de stof die hout zijn stevigheid geeft. Zowel TNO als VITO werken aan functionele aromaten. Dit zijn chemicaliën met specifieke eigenschappen, die zoveel mogelijk van de inherente functionaliteit van biomassa behouden. Hierdoor kunnen deze chemicaliën leiden tot een positieve business case.

Verder richt ECN zich op thermochemische routes voor de productie van functionele aromaten. Daarnaast houdt ECN zich bezig met routes voor de productie van bulkaromaten (BTX: benzeen, tolueen en xyleen). Dit om een optimale synergie te krijgen met bestaande industriële installaties. Het principe van cascadering vormt daarbij een belangrijke leidraad.

Versnellen van innovatie

De komende jaren brengen gezamenlijke onderzoeksprojecten van Biorizon (waaronder de lopende projecten Waste2Aromatics, BIO-HArT en SceLiO-4B) de commerciële productie van bio-aromaten dichterbij.

Biorizon Community

Organisaties met een interesse in de ontwikkeling van bio-aromaten kunnen kosteloos lid worden van de Biorizon Community via www.biorizon.eu/community . Leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, actuele ‘calls for participation’ en ontvangen uitnodigingen voor exclusieve events.

Samenwerkingspartners