DossierChemisch RecyclenGroene Chemie

Coffee Silverskin Biomass Utilisation

Koffie is een van de meest geconsumeerde dranken ter wereld en is na aardolie het grootste verhandelde goed. Als gevolg van deze grote markt is het hergebruik van de residuen van de koffie-industrie van groot belang vanuit milieu- en economisch oogpunt. Tijdens het branden van koffiebonen worden grote hoeveelheden koffiezilverhuid (CS) of kaf, zoals het ook wel wordt genoemd, als bijproduct gevormd.

Het CS kan worden gebruikt voor compost. Het is licht en luchtig en heeft een relatief hoog stikstofgehalte. In de stedelijkegebieden is de behoefte aan compostmateriaal echter beperkt en aangezien in veel steden, zoals in Amsterdam, composteerbaar afval nog steeds niet gescheiden kan worden aangeboden, wordt het grootste deel van het CS momenteel als afval verwijderd.

De opties voor een effectieve en economisch haalbare benutting van CS moeten worden ontwikkeld. De relatief kleine schaal van de productie in micro-branding bedrijven vormt een specifieke uitdaging. Hoewel de zilverhuid de afvalverwijderingskosten van het bedrijf aanzienlijk verhoogt, zijn de volumes niet groot genoeg om de gescheiden inzameling voor een laagwaardig gebruik als compostering te rechtvaardigen. Het beoogde gebruik moet ofwel in de winkel of in de buurt zijn (bijvoorbeeld bij het bakken) ofwel voldoende hoogwaardig om de kosten in verband met de logistiek te rechtvaardigen.

Het doel van dit project is om een overzicht te geven van CS, de chemische samenstelling en de biologische activiteit ervan om haalbare hoogwaardige materiaaltoepassingen te identificeren. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om de marktkansen van producten op basis van de hoogwaardige componenten in CS te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in cosmetica en farmaceutica

Wilt u meer weten over dit project? Bezoek de site Centre of Expertise Biobases Economy