DossierChemisch RecyclenCommunityNetwerk Chemisch Recyclen

Netwerk Chemisch Recyclen

Met het Netwerk Chemisch Recyclen willen we ondernemers ondersteunen om de kansen te grijpen die deze nieuwe industrietak biedt.

Ben je al member van het netwerk? Bezoek dan ook de exclusieve member pagina. Meer informatie of vragen: community@biobaseddelta.nl.

Chemisch recyclen is een innovatieve verwerkingstechniek voor kunststof verpakkingsafval. Depolymerisatie, pyrolyse en vergassing zijn belangrijke technologieën voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen, zowel vanuit het oogpunt van circulair grondstoffengebruik als CO2-reductie. In de Transitieagenda Kunststoffen is de ambitie gedefinieerd om in 2030 jaarlijks 250 kton output van chemische recycling te realiseren. De afgelopen jaren zijn al een aantal mooie initiatieven in Nederland gestart. Maar er zijn ook nog hobbels te nemen. Met het Netwerk Chemisch Recyclen willen we ondernemers ondersteunen om de kansen te grijpen die deze nieuwe industrietak biedt. Het netwerk is net voor de zomerperiode opgestart en bestaat nu al uit meer dan vijftien leden, er is dus een sterk momentum. Wie zich aan wil sluiten bij deze koplopers is welkom!

Verbinden en ondersteunen

Leden van het Netwerk kunnen deelnemen aan netwerk- en kennis-events om zich te informeren over de laatste ontwikkelingen, om onderling ervaringen uit te wisselen en om issues aan te dragen die gezamenlijk opgepakt moeten worden. Denk hierbij aan vergunningen, financiering, verzekeringen, standaardisatie van producten, waardeketen optimalisatie, consortia vorming en marktanalyses. Onze business development managers coördineren en initiëren deze activiteiten en voegen daar hun expertise aan toe. Ook de initiatie van subsidieprojecten en lobby behoort tot het ledenaanbod van het Netwerk Chemisch Recyclen.

Marcel van Berkel: “Op deze manier wil het netwerk de ontwikkeling van pyrolyse technologie en andere vormen van chemisch recyclen bevorderen en versnellen. Het is namelijk een essentieel deel van de oplossing voor de circulaire economie. Het is een end-of-life oplossing voor problematische kunststoffen die anders alleen maar kunnen worden verbrand of gestort. De technologie staat dan ook volop in de belangstelling en is sterk in ontwikkeling.”
Joop Groen: “Met onze expertise en ons netwerk willen wij een katalyserende rol spelen in de ontwikkeling en opschaling van succesvolle chemisch recycling technologieën. Het doel van het netwerk is om economische groei, circulariteit én reductie van CO2-emmissie realiseren.”

Ledenaanbod

Met het lidmaatschap Netwerk Chemisch Recyclen bieden wij jaarlijks het volgende:

 • Diverse netwerk- en matchmaking events voor aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen:
   • Lobby, regelgeving & normen
   • Product ‘standaardisatie’
   • Uniforme afvalstromen
   • Waardeketen optimalisatie
   • Financiering
   • En eventuele andere, die we gezamenlijk nader bepalen
 • Initiatie en/of leiding in subsidieprojecten van gemeenschappelijke uitdagingen,
 • Marktanalyse, technische & economische analyse (benchmark ranking),
 • Nieuws-service,
 • Ondersteuning bij LCA,
 • Toegang CBBD-expert team voor advies/klankbord.

Kosten voor organisatie worden gedragen door de leden van het netwerk. Lidmaatschapsgeld is afhankelijk van draagkracht, per kalenderjaar.

Bijeenkomsten 2023

Bijeenkomsten 2022

 • Netwerkbijeenkomst 6 april. Locatie: Havenbedrijf Moerdijk. Verslag 6 april.
 • Netwerkbijeenkomst 12 mei. Locatie: Avans en Center of Expertise Biobased Economy in Breda. Thema: Regelgeving. Verslag 12 mei.
 • Netwerkbijeenkomst 16 juni. Locatie: HVC in Dordrecht. Thema: Feedstock. Verslag 16 juni.
 • Internationaal evenement 15 september. Locatie: Bottrop (Duitsland). Cross-border opportunities in Chemical Recycling: NRW – The Netherlands. Artikel
 • Summit 22 November 2022. Artikel 22 november.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via circular@biobaseddelta.nl of gebruik het onderstaande aanmeldformulier.