DossierGroene Chemie

PHARIO ‘Natuurlijke’ bioplastics uit reststromen

Sommige micro-organismen maken bioplastics als opslagstof binnen de eigen cel als zij te veel voedsel aangeboden krijgen.

De verzamelnaam van deze bioplastics is PHA (Poly Hydroxy Alkanolaten). Deze PHA’s kunnen niet alleen geproduceerd worden door de micro-organismen, maar ook afgebroken. In vrijwel elke omgeving zoals composteerbak, bodem en in zee.

Een aantal waterschappen heeft in samenwerking met twee bedrijven een paar jaar geleden een project gestart om uit afvalwater bepaalde nuttige PHA’s te produceren. De start-up hebben zij PHARIO genoemd: PHA uit RIOolwater. Inmiddels zijn de laboratoriumproeven en ook de pilotproeven succesvol afgesloten. Samen met afnemers zijn acht applicaties ontwikkeld.

Door een consortium van waterschappen (Brabantse Delta, Fryslân, Dommel, Scheldestromen en Hollandse Delta), een recyclingbedrijf (HVC) en een waterzuiveringsbedrijf (Paques) is de ontwikkeling van een demo plant gestart. De naam van het project is PHA2USE. Deze demo plant (capaciteit maximaal 5 ton PHA per jaar) wordt gebouwd bij een HVC vestiging in Dordrecht.

Het doel is om hier voldoende materiaal te maken van de juiste kwaliteit om de marktintroductie van de PHA applicaties mogelijk te maken op schaal. >Op 10% na is het geld  voor de bouw en de bedrijfsvoering van de demo plant toegezegd. Circulair Biobased Delta is al langere tijd betrokken bij PHARIO en helpt mee om het laatste deel van de financiering rond te krijgen, zodat PHA2USE snel van start kan gaan.

Website PHARIO: http://phario.eu/

Meer over PHA2USE: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/waterschappen-nieuw-project-voor-ontwikkelen-bioplastics-uit-afvalwater