Overheid Community

Provincie Zeeland

In heel Noordwest Europa, van Le Havre tot Hamburg, is de kust recht. Behalve in Zeeland. Het land ligt hier ín zee. Die bijzondere ligging brengt ons veel goeds en blijft ons uitdagen.

Om het echte Zeeland te laten zien is van alle gemeenten het DNA in kaart gebracht. Met beeldmateriaal en kleuren die passen bij de regio. Om Zeeland op een herkenbare manier gezamenlijk te profileren is de land in zee stijl, gebaseerd op de DNA’s gemaakt.

Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland.  We benutten daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook kiezen we bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is zoals de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Ook plattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt. Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris/directeur.