Bedrijf Chemisch RecyclenCommunityGroene ChemieNetwerk Chemisch Recyclen

Port of Moerdijk

Port of Moerdijk biedt door de aanwezige combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan zee- en binnenwater volop kansen om verder te groeien. Het Havenbedrijf Moerdijk werkt actief en met oog voor omgeving en natuur aan een ontwikkeling van duurzame logistiek en procesindustrie. Port of Moerdijk is een belangrijke economische motor voor de regio en biedt direct en indirect werkgelegenheid voor zo’n 19.000 mensen.

Taken

Het Havenbedrijf Moerdijk organiseert het proces van ontwikkeling, ontwerp, aanleg, uitgifte, exploitatie, beheer en uitbreiding van Port of Moerdijk. Ook stellen wij graag onze kennis en ervaring beschikbaar aan derden.

Regieorganisatie

Het Havenbedrijf Moerdijk is een regie-organisatie. De uitvoering besteden wij uit bij onze hoogwaardige leveranciers. Extra capaciteit en expertise schakelen wij eenvoudig in waar nodig. Ons compacte team kan hierdoor snel en flexibel inspelen op kansen en ontwikkelingen. Wij geloven dat we op deze wijze onze klanten en relaties optimaal van dienst kunnen zijn.

 

Ondernemen

Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor shortsea, binnenvaart, voor spoor, weg of buisleidingen.

De haven

Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Het is thuis in uiteenlopende soorten cargo. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistiek dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst vier vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.

Scheepvaart

Zo’n 2.000 zeeschepen en 11.500 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.

Omgeving

Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. Voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Het havenbedrijf wil de balans bewaren tussen ‘people, planet en profit’. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat daarom altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur. Alleen zo kan de haven verantwoord groeien.