IndustrieOverheidChemisch RecyclenCommunity

Chemical Recycling Summit op 22 november in Moerdijk

Chemische Recycling komt in een stroomversnelling

Europa wil klimaatneutraal zijn en daarvoor is het belangrijk om volop in te zetten op circulariteit. Recente ontwikkelingen in markten en beleid wijzen op een duidelijke transformatie en langdurige verandering in de waardeketen en grondstoffen. Chemische Recycling (CR) komt in een stroomversnelling!

Download the Press Release

Ontdek de snelgroeiende sector en hoe chemische recycling helpt bij de transitie naar een circulaire economie. Hoor er alles over tijdens de Chemical Recycling Summit (CRS) op 22 november 2022 in Moerdijk, mede mogelijk gemaakt door Shell en Port of Moerdijk https://circularbiobaseddelta.nl/crs. Chemische Recycling is een van de focusthema’s van Stichting Circular Biobased Delta en de Summit bouwt voort op meer dan 5 inspirerende evenementen rondom dit thema in de afgelopen periode.

Voorlopig programma

Het programma bevat sprekers van bedrijven: Shell, Port of Moerdijk, Unilever, Inovyn. Clusters: Smart Delta Resources, Groene Chemie Nieuwe Economie, Chemelot Circular Hub, Chemport Europe. En overheid: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Rijkswaterstaat. De belangrijkste onderwerpen van de summit zijn het creëren van de waardeketen, het politieke kader, de visie van de regionale clusters, bedrijfspitches en netwerken. Er worden 100 vooraanstaande deskundigen verwacht vanuit grootbedrijf, overheid, onderzoek en mkb; allen werkend aan de toekomst van Chemische Recycling en het duurzaam maken van de chemische industrie. Het unieke van de Summit is, dat we niet alleen in gesprek gaan over de waardeketen, technologie en innovatie, maar ook aan tafel gaan met overheden en uitvoeringsorganen. Regelgeving kan immers doorslaggevend zijn in het commerciële succes.

Ons doel: coalities

Grote chemiebedrijven krijgen de komende jaren te maken met een feedstock-transitie: van aardolie als grondstof naar afvalplastics en organische residuen of bio-grondstoffen. Elk van die trajecten brengt een enorme complexiteit met zich mee. Dat kan geen bedrijf alleen. Daar zijn nieuwe coalities voor nodig, tussen chemiebedrijven, afvalverwerkers, overheden, kennisinstellingen én technologie-startups. Met het Netwerk Chemisch Recyclen ondersteunt de Circular Biobased Delta ondernemers om de kansen te grijpen die deze nieuwe industrietak biedt. De partnerships die nu worden gevormd, kunnen wel eens doorslaggevend worden voor het toekomstige succes. “En een start-up die zich nu weet te verbinden aan een brandowner als Unilever of een chemiereus als Shell kan zijn technologie wereldwijd schalen,” zegt Freek van Eijk, vicevoorzitter van Circular Biobased Delta.

A circular economy for plastics, HCH, TNO 2021

Achtergrond

Circular Biobased Delta stond al rond 2015 aan de frontlinie van het chemisch recyclen, met de oprichting van de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland, samen met Havenbedrijf Moerdijk en Rewin. Sindsdien zijn de ontwikkelingen in de regio in een stroomversnelling geraakt: Shell investeert in pyrolysetechnologie om de krakers van het bedrijf binnen enkele jaren van biobased nafta te voorzien, Neste en Ravago plannen de bouw van een chemische recyclingfabriek in Vlissingen en de start van het PyroChempark project met onder andere de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.

Chemisch Recyclen is een verzamelnaam voor een aantal technologieën waarbij door middel van een chemisch proces kunststoffen worden teruggebracht naar de oorspronkelijke bouwstenen van het materiaal (polymeren, oligomeren (pyrolyseolie), monomeren (bv. styreen) en/of kleine moleculen zoals koolmonoxide en waterstof). Vaak worden 4 verschillende technieken onderscheiden:
1. Solvolyse (oplossen, technisch gezien eigenlijk onderdeel van mechanisch recyclen)
2. Depolymerisatie
3. Pyrolyse (kraken)
4. Vergassen