OverheidChemisch RecyclenGroene Chemie

Update Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE)

In de afgelopen twee maanden is er hard gewerkt aan een aantal belangrijke zaken, waarvan de feedback, follow-up en lessen trekken uit de Groeifondsaanvragen uit de tweede ronde de hoofdmoot vormden.

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de aanvrage Agri Based Chemicals (ABC) helaas is afgewezen en de aanvrage Plastic Circularity binnen Duurzame Materialen is goedgekeurd. Bij beide aanvragen hebben zowel GCNE als CBBD een belangrijke rol gespeeld.  De noodzaak om biobased grondstofroutes door te zetten is de afgelopen weken ook nog eens benadrukt door de beleidsnotitie inzet biogrondstoffen van minister Jetten die op 22 april aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het ABC team heeft samen met de direct betrokken industriespelers een onderhoud gehad met de voorzitter van de Commissie, Jeroen Dijsselbloem en ook met de verantwoordelijke DG van het Ministerie van EZK. Willem Sederel: “Het stoort bijvoorbeeld dat de ABC aanvraag door een anonieme expert is beoordeeld. Dit in tegenstelling tot alle andere aanvragen.”

Het voornaamste doel van de gesprekken is om af te tasten of het zin heeft een aangepaste indiening van dit voorstel te doen in de derde ronde.  Deze zou dan gecombineerd kunnen worden met de route hout naar chemie. Hiervoor zijn in de afgelopen periode twee expertsessies opgezet en de afrondende gesprekken zullen in juni plaatsvinden.  Dan zal besloten worden hoe gezamenlijk verder te gaan voor Groeifondsronde 3. Voor de zomer moet er dan anderhalf A4-tje uit met de globale omschrijving van het project.  We houden iedereen op de hoogte hoe dit verder gaat.