OnderzoekOverheidChemisch RecyclenCommunityGroene Chemie

Groene Chemie Nieuwe Economie

Onder deze titel is het Economisch Netwerk Zuid (ENZuid – www.enzuid.nl) dit jaar gestart met het initiatief afkomstig uit de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het kwam voort uit het besef dat de Nederlandse nafta-stoomkrakers in Terneuzen (DOW), Moerdijk (Shell) en Geleen (SABIC) samen meer dan 6 miljoen ton nafta per jaar verwerken.

De noodzakelijke vergroening van de procesindustrie impliceert dat de energietransitie hand in hand gaat met de grondstoftransitie. Helaas is dit nog onvoldoende het geval, de industrie richt zich met name op de reductie van CO2 door het plannen, ontwikkelen en uitvoeren van energieprogramma’s: elektrificatie, gebruik van blauwe en groene waterstof met de benodigde infrastructuur en carbon capture storage (CCS).

Green Chemistry, New Economy (GCNE) wordt gestimuleerd door Arnold Stokking, directeur van Brightsite met ondersteuning van de provincies, TNO en Bax Consultancy voor fase 1 die duurde van begin dit jaar tot deze zomer. Er is samenwerking gezocht met de industrie en met clusters/netwerken zoals Circular Biobased Delta en Smart Delta Resources (SDR). De inspanning resulteerde in een voorlopige portefeuille van 9 schaalvergrotende projecten op het gebied van elektrificatie/groene waterstof, recycling van kunststofafval en biobased oplossingen. Zie voor deze projecten de bijlage bij dit artikel.

CBBD droeg 4 innovatieve projecten bij:
1. Biogate: 200 kt bio-EO uit bio-ethanol
2. Bio-ethanol: 80 kt cellulosehoudende bio-ethanol uit bagassekorrels.
3. Biorizon: 15 kt gefunctionaliseerde bio-aromaten
4. Krakervoer: circulaire naftagrondstof uit gemengd kunststofafval

Na de zomerfase 2 van de Groene Chemie is Nieuwe Economie van start gegaan met extra ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Invest-NL, RVO en de regionale ontwikkelingsorganisaties. Er zijn vier programmalijnen gedefinieerd:
1. Vergemakkelijken van de definitie van de kritische elementen van de projecten, zodat deze in fase 3 (>Q1 2021) kunnen worden uitgevoerd en gefinancierd. Bedrijven lopen hier voorop. CBBD wordt gevraagd haar ruime ervaring met biogebaseerde projecten en business cases toe te passen.
2. Analyseer de hindernissen die de schaalvergroting van de innovaties met zich meebrengt. Het gaat om hindernissen die ondernemers zelf kunnen beïnvloeden en oplossen. CBBD wordt gevraagd hier een bijdrage aan te leveren.
3. Analyseer de hindernissen die worden ondervonden bij het opschalen van de innovaties. Het gaat om hindernissen die buiten de directe invloedssfeer van de ondernemers liggen: wet- en regelgeving, vergunningen, CO2-prijs, financiering van de vallei des doods, infrastructuur. CBBD wordt gevraagd hier een bijdrage aan te leveren.
4. GCNE, haar partners en CBBD zullen voor het einde van het jaar ook gezamenlijk de actieagenda bepalen.