OnderzoekGroene Chemie

CHAPLIN-programma zet de vervolgstappen naar fossielvrij asfalt

CHAPLIN XL project

Nadat CHAPLIN vorig jaar zorgde voor een doorbraak in biobased asfalt, werkt het programma stapsgewijs verder aan een vrijwel onzichtbare revolutie. Wij spraken projectleider Joop Groen over de resultaten die sindsdien zijn behaald en wat we van CHAPLIN mogen verwachten.

 

Repost: het Infra Innovatie Netwerk

Proefstroken doorstaan eerste jaar glansrijk

Vorig jaar geleden hebben we aandacht besteed aan biobased wegen in Provincie Overijssel Provincie Groningen en Gemeente Bergen op Zoom. Na het eerste jaar verkeren de wegen nog in uitstekende staat. Ze zijn onderdeel van een uitgebreid proefstrokenarsenaal om het asfalt zonder fossiel bindmiddel te testen. Het programma is inmiddels ook volop bezig om een langjarig onafhankelijk monitoringprogramma voor de proefstroken op te starten in samenwerking met Rijkswaterstaat. Er zijn ook enkele nieuwe deelnemers waardoor de slagkracht en impact groeit.

Mijlpaal: 50% bitumen vervangen

Twee grote CHAPLIN-projecten bevinden zich in de eindfase. De afgelopen jaren heeft het programma enorm veel waardevolle kennis en ervaring opgedaan en is aangetoond dat tot 50% fossiel bitumen vervangen kan worden door biobased grondstoffen. Dit levert al een CO2-reductie tot max 75% op! Dit willen de partners verder ontwikkelen tot een volledig commercieel toepasbare oplossing. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een nieuw project om een 100% biobased bindmiddel te ontwikkelen.

Brede samenwerking basis voor innovatie

“De wegbeheerders zijn sterke supporters en omdat ze onderling niet concurreren loopt de samenwerking soepel. We hebben ook een sterke groep bouwbedrijven. Daar speelt af en toe wel concurrentie en dat kan wel eens schuren. Maar zonder wrijving geen glans,” stelt Joop. Hij is er trots op dat samenwerking tussen industrie, overheid en kennispartijen deze resultaten oplevert. Bovendien is het voor alle deelnemers een enorm fijne manier van werken. De meeste obstakels zijn weggenomen dankzij de brede samenwerking en doortastende projectleiders van Universiteit Utrecht en Wageningen Food & Biobased Research.

Geopolitiek duwtje in de rug

Aan het begin van het CHAPLIN-programma wilden de initiatiefnemers polsen of er motivatie voor een transitie van fossiel naar biobased in de asfaltketen was en of er een basis was om samen te werken aan deze uitdaging. Op beide punten zijn de verwachtingen ver overtroffen. Door de afnemende kwaliteit en stijgende prijs van fossiel bitumen en de geopolitieke ontwikkelingen neemt de motivatie nog steeds toe!

Deelnemers gezocht!

De samenwerking verder versterken, monitoring van proefstroken borgen, door ontwikkelen van de technologie en de best mogelijke oplossing ontwikkelen voor 100% biobased bindmiddel in asfalt. Er is nog enorm veel werk aan de winkel en daar heeft CHAPLIN vooral de wegbeheerders hard bij nodig, want die bepalen uiteindelijk de regie. Neem voor meer info contact op met Joop Groen of kijk op deze link: https://ap.lc/bAL2t