IndustrieChemisch RecyclenCommunityNetwerk Chemisch Recyclen

Verder komen door de krachten te bundelen

Bijeenkomst Netwerk Chemisch Recyclen

Een jaar na de start in coronatijd ontmoetten leden van het Netwerk Chemisch Recyclen van Circular Biobased Delta elkaar begin april voor het eerst in levenden lijve, tijdens een drukbezochte bijeenkomst bij het havenbedrijf Moerdijk.

Verder komen door de krachten te bundelen

Het Netwerk Chemisch Recyclen ondersteunt ondernemers om de kansen te grijpen die binnen de circulaire economie nog mondjesmaat worden benut: het verwerken van biomassa en afvalplastics tot nieuwe grondstoffen door middel van innovatieve technologieën als pyrolyse, solvolyse, depolymerisatie, vergassing etc. De uitdagingen in dit brede vakgebied zijn legio en liggen niet alleen op het gebied van de technologie. Denk ook aan de vorming van nieuwe waardeketens, de logistieke uitdaging van het sluiten van kringlopen, afval- en milieuwetgeving, financiering, verzekeringen, consortiavorming en standaardisatie.

Dat werd ook duidelijk tijdens het netwerk-event in Moerdijk waar de inmiddels bijna 20 leden zich voorstelden in een ontspannen sfeer. Niet als concurrenten, maar als ondernemers die vooruit willen in deze nieuwe, veelzijdige  industrietak, hun ervaringen willen delen en uitkijken naar informatie en inspiratie, expertise en praktische tips om bijvoorbeeld een vergunningstraject soepeler te kunnen doorlopen.

De een is op zoek naar consortiumpartners voor een Europees project. De ander zoekt expertise op het gebied van LCA’s. Weer een ander biedt kennis aan over separatietechnieken. Of op het gebied van certificering. Of afvalstromen. Een volgende biedt human capital aan: jonge mensen die aan de slag willen. Of ruimte om nieuwe industriële activiteiten te huisvesten. Een investeringsfonds specifiek voor pyrolyse. Business planning, onderzoek naar economische haalbaarheid, of ook meer tastbaar: de bouw van installaties. De vragen van de leden van het netwerk en de expertise die ze aanbieden zijn net zo divers als de wereld van het chemisch recyclen zelf. Uiteindelijk hebben zij allemaal hetzelfde doel: het realiseren van economische groei, circulariteit en reductie van CO2-emissies.

Analyse

Maar hoe zie je door de bomen het bos nog? Welke technologieën zijn kansrijk, ook op de langere termijn? Circular Biobased Delta maakte er een economisch/technologische analyse van. In dit onderzoek wordt voor verschillende bedrijven een ‘probability of success’-score vastgesteld. Business developer Marcel van Berkel presenteerde de resultaten, die vertrouwelijk zijn, tijdens de netwerkbijeenkomst. Hij benadrukt: “Het is een snapshot van vandaag en we verwachten zeker dat er beweging in gaat komen.”

De marktanalyse is één van de rapporten die beschikbaar is in een afgeschermd gedeelte op de website van Circular Biobased Delta, exclusief voor leden van het Netwerk Chemisch Recyclen. Zij kunnen daar terecht voor vragen, opmerkingen, tips en het delen van kennis. Ook is er een bibliotheek te vinden met nuttige informatie, presentaties, marktrapporten en profielen van alle leden, waarmee het in een oogopslag duidelijk wordt welke expertises en welke faciliteiten waar te vinden zijn.

Een ding is wel duidelijk: samenwerking is noodzakelijk. “Om alle uitdagingen in dit werkveld zelf op te kunnen lossen, zouden we een paar duizend medewerkers nodig hebben”, zegt een van de deelnemers aan het netwerk-event. “We kunnen het onmogelijk alleen.” Dat beaamt programma manager Joop Groen: “We hebben te maken met een enorme circulaire transitie. Daarin moeten we en willen we heel ver komen. Daarom bundelen we de krachten, brengen en halen we kennis, ervaring en samenwerking. En waar nodig spreken we met één gecombineerde stem, bijvoorbeeld in lobby- en subsidietrajecten. Je wordt toch heel anders ontvangen wanneer je namens 17 partijen spreekt, dan wanneer je namens een enkel bedrijf aanklopt.”

Lid worden?

Behalve toegang tot exclusieve informatie en besloten netwerk- en matchmakingbijeenkomsten biedt het lidmaatschap van Netwerk Chemisch Recyclen veel andere voordelen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking tussen Agro & Chemie en Circular Biobased Delta.

KADER

Provincie zoekt projecten voor € 58 miljoen

De netwerkbijeenkomst in Moerdijk werd bezocht door Waldo Maaskant , strateeg biobased- en circulaire economie van de provincie Noord-Brabant. Hij gaf een korte toelichting op het Joint transition Fund (JTF): Dit Europese fonds heeft de ambitie om specifieke regio’s en mensen in staat te stellen om te gaan met de de  sociaal economische- en milieueffecten van de transitie naar een klimaatneutraal Europa. “Voor de regio West-Brabant betekent dit dat er € 58.5 miljoen beschikbaar is gesteld om in te zetten op de onderwerpen arbeidsmarkt, innovatie en investeringen in technologie en systemen en infrastructuur. Met betrekking tot innovatie ligt de focus op MKB opschalingsprojecten op het gebied van groene chemie. Daarom verkennen we binnen het Netwerk Chemisch Recyclen welke innovatieve projecten snel van start kunnen. De tijd dringt echter, want de projecten moeten eind volgend jaar van start zijn, dus er zal nog dit jaar aan projectvoorstellen moeten worden gewerkt.” De meest recente informatie rondom Europese subsidies is te vinden op de website van Stimulus (www.stimulus.nl).