DossierGroene Chemie

Duurzaam geteelde graszoden

onec accumsan lorem mi ut placerat ex lacinia vel

Indoor teelt van graszoden biedt mogelijkheden voor specifieke markten. Dit is de conclusie van een haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd door een consortium van vier bedrijven met de Green Chemistry Campus. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het fonds ‘Zeeland in Stroomversnelling’.

Leverancier en ontwikkelaar van organische materialen Organicz voerde samen met Graszodenkwekerij Johan Boot, Graszaadbedrijf DLF, Vezelmat producent Hempflax, Technologieleverancier Logiqs en Green Chemistry Campus een onderzoek uit naar de mogelijkheden van indoor teelt van graszoden. Het consortium ontving hiervoor subsidie van de regeling “Zeeland in Stroomversnelling” van de provincie Zeeland.

Voor de technische analyse werd gebruik gemaakt van een groeiunit van Logiqs. In een paar proefrondes werd al snel meer kennis opgedaan van de benodigde groeicondities voor gras. Doordat gebruik werd gemaakt van een vezelmat van organisch materiaal konden er minder eisen worden gesteld aan de beworteling en ligt de focus op het realiseren van een mooi groene grasmat met mooi grasblad. In ruim een week kan daardoor een grasmat worden gerealiseerd.

Economisch blijkt een high tech oplossing de kostprijs behoorlijk te verhogen. Samen met techniekleverancier Polytechniek is onderzocht in hoeverre gedowngraded kan worden naar een low tech oplossing. Hierbij moet gedacht worden aan een installatie vergelijkbaar met de witlofkweek gecombineerd met het toepassen van groeilicht. Daar gras zich eenvoudig laat groeien is minder ICT en regeltechniek nodig waardoor de kostprijs verlaagd wordt en het verschil met gangbaar kleiner wordt. Het verschil zal naar verwachting de komende jaren naar elkaar toegroeien daar de ontwikkelingen in vertical farming de investeringskosten zullen verlagen terwijl de gangbare teelt door grondprijzen en milieumaatregelen op gebied van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, steeds duurder wordt.

Doordat gebruik wordt gemaakt van een vezelmat lijken er ook nieuwe marktmogelijkheden te ontstaan voor voetbalstadions, golfbanen, etc. Door de vezelmat als basis de juiste eigenschappen mee te geven kun je de eigenschappen van de uiteindelijke grasmat beïnvloeden.

In een duurzaamheidsonderzoek, uitgevoerd door SpaakCS uit Amsterdam, blijkt de indoor teelt van gras slecht 36% van de milieu-impact veroorzaakt in vergelijking tot de gangbare teelt.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek ziet het consortium serieuze mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van deze teeltwijze.

Samenwerkingspartners