Bedrijf CommunityGroene Chemie

RWE

Our energy for a sustainable life

Op ruim tien locaties in Nederland produceren wij elektriciteit, soms gecombineerd met warmte. Dat doen we al ruim 100 jaar. In de nabije toekomst wordt het gebruik van fossiele energiebronnen vermindert en neemt het gebruik van de duurzame bronnen als wind en zon alleen maar toe. RWE is de drijvende kracht achter deze energietransitie. Wij investeren in projecten die nieuwe bronnen als waterstof gaan introduceren en combineren windparken, zonneparken en batterijopslag slim met elkaar.

RWE Renewables Benelux B.V.

RWE Renewables Benelux ontwikkelt, bouwt en bedrijft wind- en zonneparken in deze regio. Het bedrijfsonderdeel heeft zeven operationele windparken met een totaal opgesteld vermogen van 287 megawatt. Daarnaast is ruim 115 megawatt in aanbouw, verdeeld over vier windparken. Alle windparken staan op Nederlandse bodem, waar het bedrijf graag in overleg met de omgeving streeft naar een goede samenwerking en inpassing van een windpark in de omgeving.

RWE Generation NL

Op vijf locaties in Nederland produceert RWE Generation NL met aardgas, biomassa en steenkool elektriciteit voor miljoenen huishoudens en bedrijven. De grote energiecentrales zijn onafhankelijk van seizoens- of weersomstandigheden altijd beschikbaar en vangen de pieken en dalen in de duurzame productie van wind- en zonne-energie op. Door steenkool te vervangen door duurzame biomassa (houtpellets) dragen wij daarnaast ook bij aan uitbreiding van de duurzame energieproductie in Nederland.