Onderzoek Biobased & Circulair

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve

Welkom bij Proefboerderij Rusthoeve

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Rusthoeve) is een akkerbouw bedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat.

Rusthoeve faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, te denken valt aan GPS en Remote Sensing.

Over ons

Het Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum Rusthoeve (Rusthoeve) heeft als doel het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen van de akkerbouw in Zuidwest Nederland. Rusthoeve bevindt zich op Noord Beveland te Colijnsplaat midden in de Zuidwestelijke delta. Het bedrijf is vooral aan de slag met praktijkonderzoek in de akkerbouw.

De klanten van Rusthoeve bestaan uit agrarische handelsbedrijven, fabrikanten van agrarische hulpstoffen en onderzoeksinstituten.

Rusthoeve heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in onderzoek in de akkerbouwproducten die geteeld worden in de zuidwestelijke kleigebieden waaronder uien, aardappelen, suikerbieten en granen. Naast het gewasonderzoek gebeurd er op Rusthoeve ook onafhankelijk onderzoek, voornamelijk in projectvorm. Hierbij sluiten we aan bij actuele ontwikkelingen zoals de circulaire economie, de energietransitie en duurzaamheid met de thema’s duurzaam bodembeheer, precisielandbouw en de biobased economy. Daarnaast is duurzame teeltmethoden een terugkerend thema met onderzoek rondom uit en afspoeling en opvang van gewasbeschermingsresten.