Bedrijf Biobased & Circulair

BO Akkerbouw

Voor de akkerbouw van morgen

Eén krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw. BO Akkerbouw draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze leden. Samen werken we aan de akkerbouw van morgen.

Dit doen wij

Krachten bundelen en zaken oppakken die verder reiken dan het individuele bedrijf. Dat is wat wij doen. Daarmee ondersteunen we circa 20.000 bedrijven die actief zijn in de veredeling, teelt, handel en verwerking van akkerbouwgewassen.

BO Akkerbouw zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken.