OnderzoekGroene Chemie

Unieke weg aangelegd in Lepelstraat – Bergen op Zoom

Inmiddels worden er 25 proefstroken gemonitord van verschillende lignine gebaseerde asfaltsamenstellingen en voor verschillend weggebruik. De oudste dateert al uit 2015. Proefstroken zoals in Lepelstraat maken het mogelijk om ervaring en kennis uit te breiden in de productie en de verwerking van dit asfalt.

Daarnaast worden er testen gedaan op arbo- en milieutechnische aspecten. Levenscyclusanalyses moeten de milieuprestatie en de klimaatwinst over de hele keten in kaart brengen om zo bij te dragen aan de opschaling ervan. Dat zijn onderdelen van het CHAPLIN TKI (TBBE119007) project dat mogelijk is gemaakt door een subsidie van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dr.ing. Richard Gosselink, coördinator CHAPLIN TKI en bioraffinage en lignine expert, van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR): “Eind 2021 ronden we het TKI project af en kunnen we de resultaten publiceren. Tot nu toe zijn de resultaten zeer bemoedigend. Het ziet er naar uit dat we een klimaatvriendelijk alternatief voor traditioneel asfalt in handen hebben dat wat levensduur en belasting- en weersbestendigheid minimaal even goed presteert.”

Asfalt dat CO2 opslaat

Lignine is een stof die een natuurlijke binder is en stevigheid geeft zoals het ook in planten en bomen doet. Het komt onder andere als reststroom vrij bij de productie van pulp en cellulose. Bij het ontstaan van lignine, tijdens de groei van planten en bomen, wordt koolstofdioxide uit de atmosfeer opgenomen en, eenmaal verwerkt in asfalt, voor lange tijd vastgelegd in de weg. Een bijkomend voordeel is dat met lignine de wegenbouwers een alternatieve grondstof geboden wordt voor (fossiele) bitumen. Door verbetering van de raffinageprocessen van aardolie komt de kwaliteit én de beschikbaarheid van het restproduct bitumen steeds meer onder druk te staan.

Ketenbrede samenwerking

Dat Nederland voorop loopt in de verduurzaming van de wegenbouw is mede te danken aan de unieke samenwerking van partners langs de hele waardeketen. Bedrijven (wegenbouwers, asfaltproducenten en lignineleveranciers) gesteund door research- en technologiepartijen. Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten zijn als wegbeheerders sterk betrokken.

Joop Groen, initiator en programmaleider vanuit de stichting Circular Biobased Delta (gevestigd in Bergen op Zoom) “In dit specifieke TKI project zijn Wageningen Food and Biobased Research (WFBR), Asfalt Kennis Centrum (AKC), Circular Biobased Delta (CBBD), Universiteit Utrecht, TNO, Avantium, NTP, Latexfalt, Vertoro, Dura Vermeer en H4A betrokken. Het geeft echter de samenwerking binnen het gehele consortium CHAPLIN een boost, ook met de andere partners. Het geeft een impuls aan de ontwikkeling van biobased asfalt en we gaan al in de testfase direct CO2 reduceren.”