OnderzoekOverheidGroene Chemie

PHA2USE

Onder de naam PHA2USE is nu een samenwerkingsverband gestart tussen deze waterschappen, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en duurzaam afval- en energiebedrijf HVC.

Dit samenwerkingsverband resulteert in een proeffabriek in Dordrecht, op de slibverwerkingsinstallatie van HVC, voor de productie van PHBV (om precies te zijn P3HB3HV). Met deze installatie willen de partners een brug slaan naar commerciële productie. De polymeerindustrie, die nu vaak met fossiele kunststoffen werkt, heeft voldoende biobased materiaal nodig om de verwerking en het gebruik te testen, om te komen tot een toekomstige commerciële toepassing van het materiaal. De fabriek kan dit testvolume straks leveren.

Partners welkom

Leon Korving, projectmanager PHARIO: “In december is een succesvolle pre-test uitgevoerd op de demo site van RWZI Leeuwarden. Komende zomer zullen we een eerste extractie van de PHBV uitvoeren om te starten met de productontwikkeling. In maart 2022 verwachten we de installatie in gebruik te kunnen nemen. Het geproduceerde materiaal willen we dan testen met verschillende partners en voor verschillende toepassingen. Partijen die geïnteresseerd zijn in PHBV voor hun toepassing nodigen we daarom graag uit om met ons te bespreken welk ontwikkelingstraject nodig is en of wij hen materiaal kunnen leveren. Ook leveranciers van vetzuren, de grondstof van PHBV, zijn van harte welkom om contact met ons op te nemen.”

PHBV

PHBV wordt gemaakt van organische afvalstromen zoals rioolslib, industrieel afvalwater en voedselafval. In afvalwater zitten veel vetzuren en geactiveerd zuiveringsslib bevat bacteriën. Deze bacteriën ‘eten’ de vetzuren op. Net zoals mensen vet in hun lichaam opslaan, slaan deze bacteriën PHBV op. Dit PHBV wordt geëxtraheerd, waarna een poeder overblijft dat in diverse toepassingen kan worden gebruikt.

Toepassingen

PHBV kan worden gebruikt in de land- en tuinbouw. Bijvoorbeeld om biologisch afbreekbare potten te maken, zodat gewassen tijdens de teelt niet meer hoeven te worden verpot. De pot breekt immers op natuurlijke wijze af. Het kan ook worden gebruikt in zelfhelend beton voor bijvoorbeeld kelders en tunnels. Door PHBV toe te voegen, worden scheuren in het beton automatisch weer gedicht. Bijkomend voordeel is dat in zelfhelend beton meestal minder (krimp)wapening hoeft te worden gebruikt, wat weer bijdraagt aan kostenreductie en minder milieubelasting.

Kennispartners

De ervaring uit het PHARIO-project wordt in de proeffabriek gecombineerd met de kennis van partner Paques Biomaterials. Samen met de TU Delft ontwikkelen zij een technologie om PHBV uit industrieel afvalwater te winnen. Ook Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), AquaMinerals, TU Delft en Wetsus (kenniscentrum voor duurzame watertechnologie) ondersteunen dit initiatief met verdere kennisontwikkeling.