IndustrieOnderzoek

Landelijke database biobased producten

Goed nieuws voor inkopers! Er komt een landelijke database waar inkopers van grote en kleine organisaties het aanbod van biobased producten kunnen vinden.

Uitgeverij Performis gaat deze database ontwikkelen samen met het Centre of Expertise Biobased Economy en de stichting Circulaire Biobased Delta. Zij krijgen daarbij steun van ten minste vier provincies. Alle Nederlandse producenten van biobased materialen en producten zullen worden uitgenodigd om hun producten in de database op te nemen. Een onafhankelijke redactieraad zal de criteria en kenmerken samenstellen waaraan het aanbod moet voldoen. Deze database zal inkopers helpen om maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Nationale, regionale en lokale overheden kopen samen meer in dan alle andere organisaties in Nederland bij elkaar. De doelstellingen van de rijksoverheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen vereisen op korte termijn een grote verduurzaming van het inkoopbeleid van deze overheden. In de praktijk blijkt het echter niet altijd eenvoudig om doelen voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord inkopen te stellen en deze vervolgens te realiseren. Volgens de vier provincies die het initiatief nemen (Zeeland, Overijssel, Brabant en Noord-Holland) zal een onafhankelijke database waarin het aanbod van erkende duurzame, biobased producten met hun kenmerken te vinden is, daarbij helpen.

Actueel en betrouwbaar

In het verleden zijn er meer projecten en initiatieven geweest die een soortgelijk overzicht voor inkopers beoogden, alleen mislukten de resulterende databases om uiteenlopende redenen. De nieuwe partners trekken lering uit deze initiatieven. Zij zijn nu op zoek naar een beheer- en verdienmodel om ervoor te zorgen dat de databank ook op lange termijn up-to-date en betrouwbaar blijft.
Om de kopers een waardevol instrument voor hun inkoopproces te geven, moet het aanbod van materialen en producten voldoende kwantitatief en kwalitatief zijn. De kwaliteit wordt gewaarborgd door het instellen van een onafhankelijke ‘redactieraad’ waarin deskundigen van Nederlandse hogescholen en het NEN zijn vertegenwoordigd samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen voor elke productcategorie. Zij zorgen ervoor dat de informatie van de bedrijven duidelijk en herkenbaar is en voldoet aan internationale definities en normen.

Biobased producten en materialen vergelijken

De nieuwe database geeft antwoord op veel vragen van inkopers. Wanneer is een product biobased? Waar is het van gemaakt? Wat is er beschikbaar in de specifieke inkoopcategorieën? Hoeveel duurzamer zijn deze producten dan hun fossiele alternatieven? Hoe kan ik verschillende producten en materialen vergelijken op hun duurzaamheidskenmerken?
Naast de eigenlijke database komt er een digitale omgeving waar inkopers achtergrondinformatie kunnen vinden over bijvoorbeeld ontwikkelingen in biobased toepassingen en het proces van duurzaam inkopen. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met het Expertisecentrum Inkoop PIANOo.
Tot de zomer van dit jaar werken de partijen aan de technische ontwikkeling van het medium en worden functionaliteiten in samenspraak met inkopers en producenten ingericht. De lancering zal na de zomer plaatsvinden.

Geïnteresseerd? Meer informatie nodig?

Bent u geïnteresseerd in dit nieuwsbericht en wilt u zich als producent of inkoper bij ons aansluiten? Neem dan contact op met Bas Koebrugge van Centre of Expertise Biobased Economy via b.koebrugge@avans.nl of 088-5255754.