OverheidGroene Chemie

JUST TRANSITION FUND (JTF) VAN € 58,5 MILJOEN

Op 17 mei organiseerde de provincie Noord-Brabant een bijeenkomst rond het Just Transition Fund (JTF) op de Green Chemistry Campus. Dit fonds, dat een waarde heeft van € 58,5 miljoen en bedoeld is voor de transitie naar klimaatneutraal, biedt kansen voor de groene chemie in West-Brabant. Nu is het moment om samen in gesprek te gaan over welke projecten zouden kunnen passen en hoe we samen kunnen werken.

Het Just Transition Fund (JTF): Fonds voor een rechtvaardige transitie, draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa.

JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie. In de periode 2021-2027 kan Nederland in totaal aanspraak maken op 623 miljoen euro.

Het Just Transition Fund (JTF) is een nieuw EU-fonds met als hoofddoel om gebieden en hun inwoners die het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen in staat te stellen om te gaan met de sociaaleconomische en milieueffecten van de transitie naar een klimaatneutraal Europa.

Het fonds financiert diversificatie en modernisering van de regionale economie en verzacht de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

Het streven van Europa om in 2050 klimaatneutraal te zijn gaat gepaard met grote sociaaleconomische uitdagingen. Het transitiefonds biedt kwetsbare gebieden financiële steun voor investeringen op gebieden als verduurzaming van grondstoffen (circulariteit), de digitalisering van productieprocessen, schone energietechnologieën, de vermindering van emissies en de omscholing van werknemers.

Het COROP-gebied West-Brabant is één van de zes regio’s in Nederland, die in aanmerking komt voor JTF. Het totale JTF budget voor Nederland bedraagt circa 630 miljoen euro in de komende programmaperiode. Voor West-Brabant is een budget beschikbaar van €58,5 miljoen voor de periode t/m 2027. Ongeveer 70% van de middelen (circa €40 miljoen euro van het West-Brabantse budget) moet vóór eind 2023 zijn beschikt en vóór eind 2026 zijn uitgegeven. Dit komt doordat de helft van het budget uit het Europese Crisis- en Herstelfonds komt dat eind 2023 op zijn einde loopt.

De JTF-middelen zijn beschikbaar voor projecten gericht op innovatie, die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling (spoor 1), bijv. de energie- en grondstoffentransitie. Maar ook investeringen gericht op de ‘hardware’ die nodig is voor de energietransitie (spoor 2).

Focus van het programma ligt anderzijds op de arbeidsmarkt (Spoor 3). Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren. Ook kunnen er met JTF fysieke investeringen worden gedaan ten gunste van de arbeidsmarkt.

Op 17 mei organiseerden de provincie Noord-Brabant en de Green Chemistry Campus een stakeholdersbijeenkomst waarin de deelnemers worden ingelicht over de voorbereidingen van het JTF-programma en wat voor soort projecten voor subsidie in aanmerking komen.