OverheidGroene Chemie

Internationale conferentie over biogas- en biomassamarkten

Bio360Expo in Nantes 2022

Willem Sederel gaf een lezing tijdens de Bio360Expo in Nantes, Frankrijk op 30 & 31 maart 2022. Nederland is land van het jaar 2022 en onder meer vertegenwoordigd met twee landenpaviljoens: een van Netherlands Business Support Office Nantes en een van de Nederlandse Ambassade in Parijs, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doelstelling

Het doel van de beurs is hernieuwbare energie bevorderen. Of het nu gaat om biogas, biomassa inzet naar waterstof of de energieterugwinning uit afval. Tijdens Bio360 Expo staat het vraagstuk van de koolstof centraal: de gevolgen van het stijgende CO2-niveau in de atmosfeer en de opwarming van de aarde.

Biobased Economie

Woensdag 30 maart werd met name gewijd aan de Biobased Economie. Willem Sederel, voorzitter van de CBBD, presenteerde tijdens de conferentie “The Bioeconomy – just imagine”, in de Biohorizons zaal. Tijdens deze presentatie deelde hij onder meer de visie en missie van de CBBD, en het 10-jarenplan om de CO2-emissie in de Delta regio te reduceren. Hierbij werden de 4 thema’s toegelicht: Groene chemie, Chemisch Recyclen, Biofeedstock en Waste2Value. Met nadruk op (inter)nationale verbinding en lokale implementatie.

Bio360Expo in Nantes 2022

Voor wie

De expo is interessant voor vernieuwers en besluitvormers die als gemeenschappelijk doel hebben de biotransitie te versnellen. De volgende sectoren zijn onder andere aanwezig: landbouw, agrofood, consultancy, energie, leveranciers van apparatuur, financiën, federaties, industrie, pers, overheidsorganen en -instellingen, afvalbeheer en dienstverleners. Onderzoekers, innovatoren en ‘doeners’ uit heel Europa en daarbuiten delen hun visies en resultaten. Hiervoor zijn 4 tweetalige (Engels en Frans) conferentiezalen beschikbaar. Daarnaast is er aandacht voor de uitdagingen waarmee we nog worden geconfronteerd op de weg naar een kringloopsamenleving.

Netwerken

Ambassadeur Pieter de Gooijer van de ambassade in Parijs was aanwezig bij de opening op 30 maart. Op de expo is een Nederlands paviljoen aanwezig met 14 deelnemers. Daarnaast exposeren Nederlandse bedrijven met een eigen stand. Na afloop van de 1e beursdag kregen alle aanwezige exposanten en genodigden een receptie aangeboden, mede namens de Nederlandse ambassade. Een uitgesproken moment om nationaal te verbinden.

Bekijk de lijst met Nederlandse deelnemers en het volledige programma.