IndustrieOnderzoekOverheidChemisch Recyclen

Internationale bijeenkomst over chemisch recyclen

Read this article in English.

“Dit is het begin van een langdurige samenwerking met onze Oosterburen.” Zo vatte Freek van Eijk (vice voorzitter Circular Biobased Delta) het resultaat samen van het grensoverschrijdende evenement vorige week over chemisch recyclen.

Het evenement, met de veelbelovende titel ‘Chemical Recycling: NWR-Dutch cross-border opportunities’, vond plaats op de site van een verlaten kolenmijn in Bottrop (Duitsland) en met succes gehouden in samenwerking met onder andere het Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden in NRW, NRW Wirtschaftsministerium en Umweltministerium, NL Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Circular Biobased Delta, Prosperkolleg, Kunstoffland. Samenwerking tussen bedrijven in Nederland en Noordrijn-Westfalen (NRW) stond centraal. Samenwerking tussen bedrijven in Nederland en Noordrijn-Westfalen (NRW) stond daarbij centraal.

“De kansen om via chemische recycling hernieuwbare grondstoffen te maken voor de chemische industrie zijn gigantisch”, zei Van Eijk. “Maar niemand kan het alleen: niet de industrie, niet de afvalbeheerders, niet Nederland, niet Duitsland. Daarom werken we samen in een trilaterale regio (Nederland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen) om deze ommezwaai te realiseren. Want waardeketens stoppen niet aan de grens.”

Duurzame toekomst

“Alleen door samen te werken kunnen voor daadwerkelijke verandering zorgen”, zei Mona Neubauer, minister van Economische Zaken en Klimaat in NRW in haar welkomstwoord, waarin ze ook het belang van deze ontwikkeling onderstreepte: “De circulaire economie is de sleutel tot een duurzame toekomst, niet in de laatste plaats omdat dit ons minder afhankelijk maakt van wereldmarkt.”

Oliver Krischer, minister van Milieu in NRW benadrukte dat alleen door chemische recycling een gesloten koolstofcyclus voor kunststoffen realiteit kan worden en de hoeveelheid plastics wordt teruggedrongen die momenteel wordt verbrand omdat ze moeilijk mechanisch zijn te recyclen.

Het gaat hierbij om een gemeenschappelijk belang, onderstreepte Peter Schuurman, Nederlandse consul generaal in Duitsland. De Nederlandse en Duitse economieën zijn nauw met elkaar verweven en beide landen hebben de ambitie om koolstofneutraal te zijn in 2050.

Opschaling

Tijdens het evenement in Bottrop ontmoetten tientallen bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar om partijen met elkaar in contact te brengen die elkaars kennis en ervaring nodig hebben en om zodoende de opschaling van kansrijke technologieën te stimuleren.

Voorafgaand aan het evenement vond een door Europe Enterprise Network (NL & Zenit) georganiseerde matchmaking-sessie plaats waar de deelnemers andere potentiële partners ontmoetten. De deelnemers kwamen in contact met zes potentiële zakenpartners om te netwerken en informatie uit te wisselen. Het eindigde met stakeholders uit Duitsland en Nederland die hun duurzame bedrijfsideeën deelden voor het publiek.

Henning Wilts van het Wuppertal Instituut en Esther Zondervan van TNO bespraken de staat van chemische recyclingtechnologie in beide landen. Daarna volgde een workshop volgde waarin Arjan Joossen van Shell, Eric Romers van Inovyn (onderdeel van Ineos) en Arne Köhne van Remondis het publiek diverse challenges voorlegden. Met als rode draad de beschikbaarheid van feedstocks, zo concludeerde moderator Willem Sederel (voorzitter van Circular Biobased Delta) na afloop. Joop Groen (Circular Biobased Delta) merkte op dat naast kunststoffen ook biobased reststromen beschikbaar zijn als grondstof, evenals huishoudelijke afval stromen. Joop Groen: “Chemische recycling is een werkveld met vele mogelijkheden.

Onder moderatie van Reinhold Rünker, adjunct hoofd Economie van het minsterie van Economische Zaken in NRW volgde een tweede workshop over wet- en regelgeving. Daarin gingen Arnoud Passenier, strategisch adviseur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland en Michael Oberdörfer van de afdeling Circulaire Economie en Afvalmanagement van het ministerie voor Milieu van NRW in op de uiteenlopende regels en wetten in beide landen. Waar deze drempels opwerpen is harmonisering noodzakelijk.

Pitches

Een reeks pitches van (voornamelijk) ondernemers uit Duitsland en Nederland legde de verdere basis voor concrete business. Onder moderatie van Ron Brinitzer (businessnetwerk Kunststoffe NRW) spraken Arthur Völk (Lanxess), Markus Helftewes (Der Grüne Punkt), Christaan Haupts (Carboliq), Patrick Glöckner (Evonik), Christian Haessler (Covestro) over de partners waar zij naar op zoek zijn voor bijvoorbeeld technologie, feedstocks, financiering en nieuwe vestigingslocaties.

Joop Groen modereerde pitches door Nederlandse ondernemers: Jörg Krüger (Synova),, Danny Vancoppenolle (Bureau Veritas), Christophe Cappuyns (Alfa Laval), Mark Lankveld (Green Chemistry Campus) en Yantoo Schraa (360KAS).

De aanpak van het evenement viel zo goed in de smaak dat al tijdens de afronding druk werd gespeculeerd over een mogelijk vervolg. “Elkaar leren kennen, vertrouwen opbouwen, samenwerken aan een toekomstige business case blijft belangrijk”, aldus Freek van Eijk. “Want één ding is wel duidelijk: wat er ook met de wereld gaat gebeuren, chemisch recyclen gaat een heel belangrijke plaats innemen.”

Bijeenkomst in november

Intussen organiseert Circular Biobased Delta in de haven van Moerdijk al in november een volgende bijeenkomst over chemisch recyclen voor de achterban in Nederland. Willem Sederel: “We halen daarin een aantal topics weer terug, zoals de belangstelling voor de grondstof en de wet- en regelgeving. Dat gaan we doen met Shell als belangrijke partner, maar ook met Unilever als brand owner, die gaat uitleggen welke eisen er worden gesteld aan chemisch gerecyclede plastics.” De hele waardeketen is namelijk belangrijk in deze transitie: “Er moeten nieuwe waardeketens worden gevormd, vanuit de afvalsector, met grondstofvoorbereiding, afstemming van specificaties, effectieve conversieprocessen, opschaling, de fabricage van tussenproducten die de chemische industrie goed kan gebruiken en waar dan ook weer topkwaliteit producten van kunnen worden gemaakt voor alle toepassingen, inclusief food en farma.”

Ontdek meer over de Chemical Recycling Summit op 22 november in Moerdijk.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Circular Biobased Delta. Binnenkort verschijnt de aftermovie van het evenement.

Tot slot

Freek van Eijk, directeur Holland Circular Hotspot sloot samen met zes sprekers de sessie af:

  • Michael Oderdörfer, Departement Circulair, Ministerie van Milieu van NRW, zei dat het noodzakelijk is dat de Duitse regering innovatieve bedrijven in Duitsland blijft ondersteunen om hen te stimuleren in het land te blijven.
  • Reinhold Rünker, permanent adjunct-hoofd Economie, ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatactie en Energie van NRW, benadrukte dat alle partijen voor ogen moeten houden dat, wanneer er over chemische recycling wordt gesproken, het doel de bestrijding van de klimaatproblemen moet zijn. Transparantie zal een sleutelelement zijn in de zoektocht naar de beste oplossingen voor chemische recycling.
  • Arnoud Passenier, strategisch internationaal adviseur van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, benadrukte dat alle actoren moeten opschalen en samen nieuwe oplossingen moeten vinden en beloofde dat “de overheid achter u staat in deze transformatie”.
  • Ron Brinitzer, directeur van Kunststoffland NRW, zei dat Nederland op het gebied van regelgeving voor chemische recycling het goede voorbeeld heeft gegeven. Hij hoopte dat alle relevante belanghebbenden in Duitsland alles in het werk zouden stellen om bedrijven die werken aan oplossingen voor chemische recycling te ondersteunen.
  • Willem Sederel, voorzitter van Circular Biobased Delta, stelde dat chemische recycling weliswaar een uitdagende taak is, maar dat voor het vinden van oplossingen meer daadkracht en communicatie van de belanghebbenden nodig is.