IndustrieGroene Chemie

Potentieel tot 8,5 Megaton CO2-besparing

Industrietafel Midden- en West-Brabant tekent intentieverklaring

Grote bedrijven in Midden- en West-Brabant willen 10 miljard euro investeren in projecten om de regio in 2030 CO2-neutraal te maken. Uitvoering is alleen mogelijk met een forse uitbreiding van de energie-infrastructuur en leidt potentieel tot 8,5 Megaton CO2-besparing in regio Midden- en West-Brabant. De samenwerkende bedrijven roepen het Rijk en netbeheerders daarom op om hun investeringen in de regio te versnellen.

Intentieverklaring

De samenwerkende bedrijven in de Industrietafel Midden- en West-Brabant – Attero, Cosun, Ennatuurlijk, RWE, SABIC en Shell – en de Provincie Noord-Brabant hebben op 12 mei in Geertruidenberg hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Het is de gezamenlijke intentie om duurzame projecten te realiseren die de CO2-uitstoot terugdringen en de energietransitie versnellen.

Plannen liggen klaar

Er liggen plannen klaar van zes bedrijven voor CO2-afvang en -gebruik, een warmtenet, elektrificatie van productieprocessen en er is ruimte voor de aanlanding van wind op zee en de productie van groene waterstof. De bedrijven werken intensief samen om de verbinding te zoeken met netbeheerders en de overheid om duidelijkheid te bieden over de benodigde infrastructuur voor de ambitieuze plannen. Het gaat daarbij om buisleidingen voor het transport van CO2 en waterstof, uitbreidingen van het warmtenet, en versterking van het elektriciteitsnet in de regio. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat kleinere ondernemingen kunnen verduurzamen en profiteren dankzij de investeringen en inspanningen van de samenwerkende industriële partners.

Negatieve CO2-emissie

De projecten leiden zelfs tot een negatieve CO2-emissie. Dat komt onder meer door de afvang, het hergebruik en de opslag van CO2 uit biogrondstoffen. Daarnaast kan er door de bedrijven een hoeveelheid warmte worden geleverd aan omliggende gemeenten die gelijk staat aan het verbruik van 200.000 woningen. Ook omvatten de plannen 1400MW aan extra productiecapaciteit voor waterstof en 1500MW aan flexibele op- en af te regelen elektrisch vermogen. Het circulair werken bij het gebruik van grondstoffen wordt verder ontwikkeld.

Circular Biobased Delta kwartiermaker

De eerste stap richting een samenwerking werd vorig jaar al gezet door Stichting Circular Biobased Delta: Willem Sederel heeft zich hiervoor als kwartiermaker ingespannen. “Het is onze rol om bedrijven samen te brengen en de groene economie te versnellen”, aldus Sederel. Hiermee kwam de nauwe samenwerking tot stand en hebben de bedrijven vorig jaar de mogelijke CO2-reductie in kaart gebracht voor de Cluster Energiestrategieën (CES’en).

Inmiddels is duidelijk dat er een nog grotere CO2-winst te behalen valt door samenwerking. “De provincie juicht het toe dat de industrie in Midden- en West-Brabant in onderlinge samenwerking de klimaatproblemen helpt aanpakken”, aldus gedeputeerde Energie Anne-Marie Spierings.

De projecten van de zes bedrijven realiseren samen maar liefst 18% van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Op de foto, staand vlnr: Marc Martens (Attero), Tom Emons (Ennatuurlijk), Rutger Bosch (SABIC), Bram Fetter (Cosun), Richard Zwinkels (Shell); zittend: Anne-Marie Spierings (Gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Taco Douma (RWE)