IndustrieOnderzoekOverheidBiobased & Circulair

Het geld is op: stichting die ‘groene chemie’ in de regio aanjaagt, stopt ermee

 

BERGEN OP ZOOM – Als je minder CO2 uit wilt stoten loont het de moeite om je op industrie te richten. Vanuit die gedachte speelde de stichting Circular Biobased Delta (CBBD) jaren een sleutelrol in duurzame projecten in Zuidwest-Nederland. Dat stopt nu.

Door: Nicole Froeling. Dit is een repost van: BN De Stem

De stichting zetelt in Bergen op Zoom, tussen de havens en industriegebieden van onder andere Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk. Een gebied waar veel grootverbruikers van grondstoffen zitten en veel grote uitstoters van CO2 en andere vervuiling.

Dat leidt tot uitputting van grondstoffen en klimaatverandering, twee problemen die de toekomst – zonder ingrijpen – erg onaangenaam kunnen maken. De stichting CBBD bracht organisaties bij elkaar die samen stappen kunnen zetten om slimmer met grondstoffen en uitstoot om te gaan.

Het geld is op

Vooral op het gebied van chemie, want chemiebedrijven zitten er in onze regio volop. Samen met overheden, maar ook met industriële reuzen als Sabic, energiebedrijven als RWE en kennisinstellingen van Curio tot TNO. Onder de paraplu van CBBD wisselden zij kennis uit en ontstonden samenwerkingsverbanden.

De projecten die nog lopen hebben nu een nieuwe paraplu nodig: CBBD heft zichzelf eind 2023 op. ,,Dat heeft er vooral mee te maken dat de provincie Noord-Brabant zijn bijdrage heeft stopgezet”, zegt voorzitter Willem Sederel. ,,Na tien jaar wilden zij budgetten voor biobased en circulair werken anders inzetten, zelf meer regie houden. Dat begrijp ik.”

Onder een andere paraplu

Voor CBBD betekende het wel dat ook andere partners hun positie gingen heroverwegen. ,,Er is voortdurend een verloop van betrokken partijen geweest. Dat hoorde bij onze werkwijze. Partners als Dow Chemical stopten al eerder. En andere, zoals RWE en de Rabobank, sloten juist later aan.”

Maar met het besluit van de provincie veranderde de basisfinanciering; daarmee is te veel veranderd. Terwijl de noodzaak om beter met grondstoffen en uitstoot om te gaan blijft.

Toch denkt Sederel dat het werk van CBBD wordt voortgezet. ,,We hebben het afgelopen halfjaar gebruikt om projecten die de moeite waard zijn te borgen.” Zo is een programma rondom duurzamer asfalt ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

Green Chemistry Campus is ook bezig met de grondstof­fen­tran­si­tie

 

Optimistisch over aanjaagfunctie

Sederel: ,,En als het gaat om onze aanjaagfunctie ben ik optimistisch. Er is ondertussen ook een landelijk platform Groene Chemie Nieuwe Economie, dat grotendeels dezelfde focus heeft als wij hadden. We werkten daar al mee samen.”

,,Als een club als CBBD verdwijnt ontstaat er in de regio wel een beetje een gat. Maar ik denk dat er ook partners in de regio zijn die daar in zullen stappen. Zo is de Green Chemistry Campus ook bezig met de grondstoffentransitie. Het momentum om anders te gaan werken is er in elk geval volop: in de maatschappij, in de industrie en in de politiek.”