BIOMODEL4REGIONS: innovatieve bestuursmodellen ten behoeve van duurzame ontwikkeling

BIO-ECONOMIE. Een nieuw project gaat van start met als doel een beter geïnformeerd besluitvormingsproces op lokaal en regionaal niveau tot stand te brengen. Het consortium, met partners uit een groot deel van Europa, kwam deze maand bijeen voor een eendaagse aftrap in Brussel. Het doel van het project is de invoering van innovatieve bestuursmodellen op lokaal/regionaal niveau te ondersteunen en zo de raakvlakken tussen wetenschap en beleid op EU- en internationaal niveau te versterken. Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

Door voort te bouwen op de kennis en ervaringen van jarenlang onderzoek en studies op het gebied van de bio-economie wil het project BIOMODEL4REGIONS bewezen praktijken en succesvolle initiatieven in praktijk brengen. Dit zal gebeuren dankzij een methodologie die gebaseerd is op het opzetten van een bestuursstructuur die in 6 proefregio’s wordt gedemonstreerd, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende gebieden, hun omstandigheden en verschillende sectoren (bosbouw, agrovoeding, aquatische biomassa en organische fractie van vast stedelijk afval – OFMSW).

De zes regio’s worden vertegenwoordigd door de volgende clusters:

– Stichting Circulaire Biobased Delta (CBBD), Nederland

– Bioeconomy Cluster (Bec), Slowakije

– Biofuel Region Bfr Ab (Bfr), Zweden, een bosbouwcluster

– Cluster Viooikonomias Kai Perivallontos Dytikis Makedonias (CluBe), Macedonië, Griekenland, Cluster Bioeconomie & Milieu West-Macedonië

– Spring Sustainable Processes And Resources For Innovation And National Growth (SPRING), Italië

– Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia (WPCC), Polen, Chemisch Cluster Zielona

 

Wageningen University & Research is een van de consortium partners om de analyse uit te voeren van sociale en economische drijfveren en barrières. Zij werken ook mee aan een voorstel voor nieuwe businessmodellen, die bijdragen aan sociaal en ecologisch verantwoord gedrag.

 

Dit is een poging om munt te slaan uit verschillende jaren van studies en onderzoek en het gebied van de bio-economie in de EU te versterken, legt projectleider Patrizia Circelli uit.

 

Nu de circulaire economie steeds belangrijker wordt om overkoepelende duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en bij te dragen tot de verwezenlijking van meer specifieke doelstellingen zoals de Europese Green Deal en de EU-strategie voor een biogebaseerde economie, is kennis over welke acties moeten worden ondernomen en hoe deze moeten worden uitgevoerd van cruciaal belang. BIOMODEL4REGIONS zal helpen met de ondersteuning en kennis die fundamenteel is voor het leveren van resultaten op deze gebieden.

Biomodels4Regions zal de ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde economische strategieën en blauwdrukken ondersteunen, een werk dat zal leiden tot een beter geïnformeerd besluitvormingsproces, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie. Patrizia Circelli, projectleider.

De 6 proefregio’s, die rekening houden met verschillende modelregio’s, omstandigheden en activa, alsook met verschillende primaire sectoren, zullen worden gedemonstreerd aan de hand van een volledig overdraagbare casestudy-benadering. Dit garandeert dat de resultaten in heel Europa kunnen worden overgenomen en toegepast en dat de resultaten ook na afloop van het project een blijvende impact hebben.

Ontdek meer informatie op de website: https://www.biomodel4regions.eu/