DossierGroene Chemie

SeaBioComp – Biobased composiet in de maritieme sector

SeaBioComp is een nieuwe Interreg 2Zeeën samenwerkingsproject. We gaan innovatief biobased composiet ontwikkelen en testen dat gebruikt kan worden in de maritieme sector.

Composiet bestaat altijd uit een vezel en een bindmiddel, bijvoorbeeld een hars. Ook worden analytische tools ontwikkeld die de duurzaamheid en impact op het maritieme milieu van deze materialen op lange termijn kunnen meten.

Impact op het milieu

Doel van het project is het ontwikkelen van biobased composieten ‘demonstrators’, die een alternatief kunnen zijn voor traditionele vezelversterkte kunststof in de scheepvaartindustrie zoals industrieel visgerei, boten, pontons, kade- en oeverbekleding, steigers, remmingen, (ver)ankerings- en boei-onderdelen. Vervanging door alternatieven van biocomposiet materialen is om meerdere redenen wenselijk. Het beperkt het gebruik van fossiele grondstoffen en dus de uitstoot van broeikasgassen. Ook is de impact op het milieu na einde levenduur vele malen minder dan van de huidige petrochemische plastics. Bovendien kan thermoplastische biobased composiet eenvoudiger gerecycled worden. Dit kan namelijk na scheiding weer worden hergebruikt.

Biocomposiet: een commercieel haalbaar alternatief

Met de ontwikkeling van biocomposieten demonstrators willen de samenwerkende partners het heersende beeld binnen de scheepvaartindustrie veranderen en aantonen dat het gebruik van biobased materiaal wel degelijk een realistisch en commercieel haalbaar alternatief kan zijn. De SeaBioComp demonstrators en analytische protocollen kunnen zowel het bedrijfsleven als de overheid helpen in hun aanpak van de groeiende problematiek rond productie en gebruik van plastic producten op oliebasis en de lange termijn milieuschade die dergelijke (micro)plastics veroorzaken in de maritieme leefomgeving.

Op de geslaagde kick-off bijeenkomst van het SeaBioComp project in Lille waren alle 11 partners uit het 2Seas-Zeeëngebied bijeen, afkomstig uit de kustregio’s langs de Noordzee en het Kanaal in 4 EU-lidstaten: England, Frankrijk, Nederland en België. Deze groep onderzoeksinstituten, universitaire onderzoeksgroepen, mkb’ers, overheidsinstanties en gespecialiseerde clusterorganisaties gaan de komende drie jaar nauw samenwerken om de projectdoelen te realiseren.

REWIN is een van de 11 projectpartners, en als regionale ontwikkelingsmaatschappij betrokken bij  twee werkpakketten: werkpakket 2 waarin 3D printtechnologie geschikt gemaakt wordt voor biobased composiet en werkpakket 3 waarin de gemaakte producten worden getest.

Waarom is dit belangrijk voor de regio?

De activiteiten in SeaBioComp gaan een waardevolle bijdrage leveren aan het ontwikkelen van West-Brabant als dé composietenhub van Europa. Het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) in Woensdrecht en het maritieme cluster rond Werkendam (WMI) zijn daarvoor de toplocaties in onze regio. Via het SeaBioComp project krijgen DCMC en WMI toegang tot internationale kennis. West-Brabantse bedrijven en kennisinstellingen krijgen support bij het ontwikkelen, testen en onderhouden van (biobased) composiet. Composietonderhoud, -ontwikkeling en -innovaties is een belangrijk speerpunt van Regionaal Programma Hightech Maintenance.

Meer informatie over de specifieke doelen en verschillende onderdelen van het project wordt gedurende de looptijd van het project (maart 2019 – augustus 2022) via onder andere deze website gedeeld. SeaBioComp beschikt over een totaalbudget van €4,1M, waarvan €2.5M (60%) gefinancierd wordt vanuit het Interreg Fonds voor Regionale Europese Ontwikkeling. Zie ook de website van het project: www.seabiocomp.eu.