DossierGroene Chemie

Beauti-Fully Biobased Fibres

Het project Beauti-Fully Biobased Fibres kijkt naar de mogelijkheden om biobased, uit natuurlijke bronnen afkomstige, kleurstoffen toe te passen in textielvezels. Het project moet leiden tot meer kennis over natuurlijke kleuren en de toepassingsmogelijkheden ervan en draagt daarmee ook bij aan de groeiende maatschappelijke behoefte om tot 100% biobased en milieuvriendelijke producten te komen.

Projectbeschrijving

Het gebruik van grote hoeveelheden synthetische kleurstoffen in de productie van textiel heeft een sterke impact op het milieu. Deze synthetische kleurstoffen zijn niet afbreekbaar in het milieu en vaak  bevatten zij schadelijke en giftige chemicaliën. Het kleuren van textiel met synthetische kleurstoffen wordt beschouwd als de op één na grootste vervuiler van schoon water in de landen waar de productie tot stand komt. (bijv. Bangladesh, China, India). Brancheorganisatie Modint en Contactgroep Textiel zijn, samen met industriële partners, actief op zoek naar alternatieven voor deze vervuilende chemicaliën. Natuurlijke kleurstoffen zijn een mogelijke oplossing die dit probleem kunnen voorkomen. Het probleem bij huidige alternatieven in de vorm van natuurlijke kleurstoffen is dat deze kleurstoffen te kort schieten in de gewenste intensiteit en lichtstabiliteit en daarnaast niet worden aangeboden tegen een concurrerende prijs. Dit is een repost met dank aan Centre of Expertise Biobased Economy

Project Doelstelling

Het doel van het Beauti-Fully Biobased Fibers-project is om duurzame, hernieuwbare kleurstoffen te ontwikkelen met verbeterde lichtvastheid en kleurintensiteit voor verkleuring van (biobased) synthetische textielvezels.

Financiering

Het project Beauti-Fully Biobased Fibres is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wilt u meer weten over dit project? Bezoek de site Centre of Expertise Biobased Economy

Projectleider Douwe-Frits Broens
Onderzoeksgebied Biobased Building Blocks & Products