IndustrieOnderzoekOverheidChemisch RecyclenNetwerk Chemisch Recyclen

Event Netwerk Chemische Recycling & PyroCHEM project: Wet- en regelgeving in transitie

Op het event ‘Wet en regelgeving in transitie’ bundelen Netwerk Chemische Recycling & het PyroCHEM project hun krachten. De White paper ‘End of Waste’ (samenvatting) wordt gepresenteerd die de duurzaamheidsconsultants van Ecomatters in opdracht van Platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) uitvoerden. Avans Hogeschool bespreekt een praktijkcase uit het PyroCHEM project, dat werkte aan de optimalisering en opschaling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen.

Daarnaast is er ook volop ruimte om te netwerken. We willen deze middag concrete aanbevelingen ophalen voor beleidsmakers en we verzamelen input voor het transitieplan van het Netwerk Chemische Recycling zodat we samen optimaal impact kunnen maken.

Moderator: Joop Groen, Programma Directeur Circular Biobased Delta Netwerk Chemische Recycling

Dit event is exclusief voor genodigden. Ook interesse? Neem contact op met Joop Groen: joop.groen@biobaseddelta.nl

PROGRAMMA

15:00 Inloop met koffie

15:15 – 15:20 Welkomstwoord: Jayand Baladien, Manager Commercie, Port of Moerdijk

15:20 – 15:40 Resultaten onderzoek PyroCHEM

 • “Pyrolyse of incineratie van plastic reststromen: een milieu impact analyse.” Jappe de Best, Professor research group Biobased Resources & Energy, Avans Hogeschool.
 • Vragen en discussie

15:40 – 16:00 Casestudie

 • “Advanced recycling van PVC reststromen: Wet- en regelgeving & technisch”, Eric Romers, PVC Recycling R&D Manager, INEOS Inovyn
 • Vragen en discussie

16:00 – 16:30 Resultaten onderzoek GCNE

 • “Whitepaper Einde Afvalstatus”. Björn Koopmans, Programma manager Chemelot Circular Hub, Trekker Werkgroep Beleid Platform Groene Chemie Nieuwe
 • Vragen en discussie

16:30 – 17:00 Paneldiscussie

 • Björn Koopmans, Björn Koopmans, Programma manager Chemelot Circular Hub, Trekker Werkgroep Beleid Platform Groene Chemie Nieuwe
 • Jappe de Best, Professor research group Biobased Resources & Energy, Avans Hogeschool
 • Jayand Baladien, Manager Commercie, Port of Moerdijk
 • Eric Romers, PVC Recycling R&D Manager, INEOS Inovyn
 • Onno Meijerink, Directeur, Waste4Me

17:00 – 17:30 Netwerkborrel

Over het Netwerk Chemische Recycling

Met het Netwerk Chemisch Recyclen wil Circular Biobased Delta ondernemers ondersteunen om de kansen te grijpen die deze nieuwe industrietak biedt.

Leden van het Netwerk kunnen deelnemen aan netwerk- en kennis-events om zich te informeren over de laatste ontwikkelingen, om onderling ervaringen uit te wisselen en om issues aan te dragen die gezamenlijk opgepakt moeten worden. Denk hierbij aan vergunningen, financiering, verzekeringen, standaardisatie van producten, waardeketen optimalisatie, consortia vorming en marktanalyses. Onze business development managers coördineren en initiëren deze activiteiten en voegen daar hun expertise aan toe. Ook de initiatie van subsidieprojecten en lobby behoort tot het ledenaanbod van het Netwerk Chemisch Recyclen.

Over het PyroCHEM project

De PyroCHEM projectpartners willen de chemische industrie verduurzamen en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen.

In het PyroCHEM project ontwerpt Waste4ME een demonstratiefabriek met een capaciteit van 35 kiloton. Daarnaast ontwikkelen de projectpartners een Waste2Chem open innovatiecluster. Hier kunnen MKB’ers tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van de faciliteiten en het netwerk van de PyroCHEM projectpartners om hun pyrolysetechnologie te optimaliseren en samen te werken aan routekaarten richting marktintroductie. De partners van het PyroCHEM project willen vanaf 2030 jaarlijks 1 miljoen ton plastic chemisch recyclen tot waardevolle grondstoffen. Dat reduceert elk jaar 1,7 miljoen ton CO2-eq en bespaart 550 kiloton aan aardolie.

De partners van het PyroCHEM project werken intensief samen om van West-Brabant een Waste2Chem hotspot te maken.

Het PyroCHEM project heeft een waarde van € 2,9 miljoen en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en provincie Noord-Brabant in het kader van REACT-EU.