Overheid

RVO

Wij helpen ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Samen met onze partners maken we Nederland economisch sterker en duurzamer.

Onze organisatie telt ruim 4.500 medewerkers, verdeeld over 6 vestigingen. Onze grootste kracht is de combinatie van al onze verschillende expertises. De verbinding tussen onze mensen is essentieel. Door elkaar op te zoeken en ideeën uit te wisselen, ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden die we graag inzetten om ondernemers, beleidsmakers en elkaar verder te helpen. We streven naar een cultuur van gelijkwaardigheid en van veiligheid, waar je kunt zijn wie je bent. Waar je ingezet wordt op je unieke kwaliteiten en waar je gestimuleerd wordt om je talenten verder te ontwikkelen.

Om ons personeelsbestand een betere afspiegeling van de maatschappij te laten zijn, richten we ons op de doelgroepen vrouwen, bi-culturele medewerkers, jongeren, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. We willen meer vrouwen in de 3 managementlagen, tenminste 30%. Van het topmanagement is momenteel 23% vrouw en van het middenmanagement 37%. De verhouding man-vrouw is op dit moment 50,5% man en 49,5% vrouw. Er is ook aandacht vanuit verschillende medewerkersnetwerken op thema’s als LGBT (het Roze netwerk RVO), jonge medewerkers (Jong RVO) en collega’s met een arbeidsbeperking (Eigenaardig).

Assen  – Mandemaat 3, 9405 TG Assen
Den Haag – Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag
Roermond – Slachthuisstraat 71, 6041 CB  Roermond
Utrecht – Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht
Zwolle – Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle