Overheid CommunityNetwerk Chemisch Recyclen

Provincie Zuid-Holland

Wij samen, iedere Zuid-Hollander, maken de provincie. Zo houden wij ons, als organisatie provincie Zuid-Holland, bezig met dingen die te groot zijn voor de gemeente en te klein zijn voor het Rijk. We zitten tussen het Rijk en de 52 Zuid-Hollandse gemeenten in, en worden daarom ook wel het middenbestuur genoemd.

Eens in de 4 jaar mogen inwoners naar de stembus om hun stem uit te brengen op Provinciale Staten (PS). De 55 gekozen Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Zuid-Holland en bepalen wat er de komende jaren met de provincie gebeurt. Dit doen ze door de grote lijnen vast te stellen en het dagelijks bestuur (het college van Gedeputeerde StatenGS(Gedeputeerde Staten)) te controleren. Kortom, PS(Provinciale Staten) besluiten en GS zorgen dat het gebeurt. En dan is er nog de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Hij is de voorzitter van de Provinciale- én Gedeputeerde Staten. De commissaris wordt door de koning benoemd voor een periode van 6 jaar en kan daarna worden herbenoemd.

Wat doet de provincie?

In 1 zin: samen met jou Zuid-Holland elke dag beter maken! Ons werkveld is heel divers, maar dit zijn onze ambities op hoofdlijnen:

  • Bereikbaar Zuid-Holland
  • Schone energie voor iedereen
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Versterken natuur in Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Meer hierover lees je in ons Coalitieakkoord. We werken met trots aan maatschappelijke vraagstukken van morgen. En zien volop kansen in Zuid-Holland, omdat hier ontzettend veel samenkomt. Samen met andere overheden, ondernemers of onderzoekers verzilveren wij die kansen op een vernieuwende manier. Maar natuurlijk ook samen met jou, zodat Zuid-Holland elke dag beter wordt. Voor iedereen.