Bedrijf Community

Performis

Uitgever of publisher

De vraag komt steeds terug binnen ons bedrijf en bij klanten aan tafel: Is Performis een uitgeefpartner of een publishingpartner? En houden we ons bezig met uitgeven? Of met publishing?

En wat is eigenlijk het verschil? Er blijken in de wereld van communicatie- en mediaprofessionals een groot aantal definities van de beide termen te bestaan. Eén ding is zeker. Publishing wordt in het Nederlandse taalgebied niet gezien als een één-op-één vertaling van het Nederlandse begrip uitgeven.

Performis deed onderzoek naar de betekenisverschillen tussen beide begrippen en stelde vast dat uitgeven en publishing elkaar aanvullen. Sterker nog: dat uitgeven zonder publishing niet toekomstbestendig is.

Performis kiest in haar aanpak bewust voor een mix van uitgeven en publishing. In deze whitepaper leggen we uit waarom we deze keuze maken en waarom dit een belangrijk voordeel is voor ledenorganisaties.

Agro & Chemie

Agro&Chemie is een uitgave van Performis B.V. in nauwe samenwerking met een groot aantal partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Agro&Chemie is het tweetalige, leidende platform voor de biobased economy in Nederland en Vlaanderen.

Het magazine verschijnt vier keer per jaar in print en als digitaal app-magazine. De internationale Engelstalige uitgave (Agro&Chemistry) verschijnt vier keer per jaar als digitaal app-magazine. De titel wordt ondersteunt door een uitgebreide website, apps, digitale nieuwsbrieven en social-media.

Agro&Chemie maakt programma’s en ontwikkelingen in de BBE zichtbaar, draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid, en vormt de etalage voor de Nederlands/Vlaamse BBE richting Europa en de wereld.

Performis is uitgever van dit partnermedium en verzorgt in eigen beheer alle uitgeefactiviteiten waaronder hoofdredactie en redactie, exploitatie, vormgeving, druk en distributie, bouw en beheer van de A&C-website en een A&C-app voor smartphone en tablet.