Onderzoek

Natuurvezel Applicatie Centrum

Het Natuurvezel Applicatie Centrum is een frontrunner in de biobased economy, met de focus op (natuur)vezel technologie en (natuur)vezel gebaseerde materialen en producten. Voor de papier- en kartonindustrie is er veel kennis op het gebied van de bewerking van lignocellulose vezels, wet-end chemie en watermanagement. De groene papier en karton varianten worden voor office, verpakking en technische applicaties ingezet.
Voor de composieten sector is er veel kennis op het gebied van de interactie tussen natuurvezels en (bio)polymeren. De overwegend thermoplastische biocomposieten vinden afzet in de markten verpakking, horticultuur en de bouw/infra. Er wordt onderzoek uitgevoerd op tal van lignocellulose vezels uit agro-restmaterialen zoals natuur/berm gras, wortels, paprika en tomaten stengels/loof, sorghum, mais, tarwe stro, suikerbieten/loof e.d.. ]

Contactpersoon: Leon Joore M. Sc.