Onderzoek Community

Kunststoffen Applicatie en Training Centrum (KATC)

In de transitie naar een circulaire biobased economy is het inzetten van hernieuwbare grondstoffen en gerecyclede materialen een belangrijk uitgangspunt.

De vraag naar nieuwe materialen en producten neemt toe, met name op het gebied van kunststoffen en composieten voor toepassing in de bouw, infrawerken en verpakkingen. Deze trend vraagt ook om vakmensen met kennis en vaardigheden om deze nieuwe materialen te ontwikkelen, te testen en te produceren.

Innoveren én opleiden

Het KATC is een open innovatiecentrum, waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten op het gebied van ontwikkeling van nieuwe (groene) kunststoffen, natuurvezels en composieten. Daarnaast is het KATC een opleidings- en trainingslocatie voor studenten én voor medewerkers uit de kunststofindustrie.

Duurzame samenwerking

Het KATC is een unieke samenwerking tussen Curio, hogescholen, bedrijven, instellingen en de regionale overheid. Met deze partners werken we samen aan oplossingen voor regionale vraagstukken en stimuleren we innovatie en bedrijvigheid.

Het KATC faciliteert ondernemers

Ondernemers en startups die aan de slag willen met materiaal- of product- ontwikkeling, maar zelf niet beschikken over de benodigde faciliteiten, kunnen daarvoor terecht bij het KATC. Het KATC kan faciliteren bij de uitwerking van een idee, het ontwikkelen van het materiaal of product en het onderzoeken van de materiaaleigenschappen. Daarbij is het KATC met name gespecialiseerd in de ontwikkeling van kunststoffen (polyolefinen) verrijkt met natuurvezels.

Leven Lang Leren

Het KATC is ook dé plek om kennis te ontwikkelen én praktijkervaring op te doen op het gebied van kunststoffen en verwerkingstechnieken. Mbo-studenten worden opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar en kunnen meewerken aan praktijkgericht onderzoek. Medewerkers van bedrijven kunnen bij het KATC terecht voor een basis- of verdiepende training in kunststoffen en verwerkingstechnieken.

Wat doen we bij het KATC?

  • Voorlichting, inspiratiesessies en trainingen
  • Materiaalonderzoek-/testen
  • Nul-serie met (aangeleverde)
  • Proefmatrijs
  • Extruderen
  • Compounderen – Spuitgieten
  • Materiaalselectie

Contactpersoon: Johan Keuenhof