HVC Groep

Samen werken aan een duurzaam Nederland

Wij zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en afval hergebruiken. Hiermee willen we zoveel mogelijk CO2-uitstoot verminderen of voorkomen. Alles wat we doen bij HVC draagt hier aan bij. En dat doen we het liefst samen. Met gemeenten, waterschappen én met jou. Zodat jij daar nu en in de toekomst de vruchten van plukt.

 

afval = grondstof

Waar anderen afval zien, zien wij waardevolle grondstoffen. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden voor nieuwe producten. Steeds meer afval, zoals plastic en papier, krijgt een 2e, 3e of zelfs 4e leven. Hergebruiken levert een steeds schonere leefomgeving op en inkomsten voor duurzame investeringen.

 

energie schoon opwekken

Energie die we leveren aan gemeenten en inwoners leveren we steeds duurzamer op. Gft zetten we om in groen gas, warmte van onze installaties en aardwarmte gebruiken we om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Zon- en wind benutten we waar het kan. Het tegengaan van klimaatverandering en CO2-reductie zijn de belangrijkste doelstellingen in ons werk.

 

toonaangevend nutsbedrijf

We willen onze gemeenten, waterschappen en inwoners koploper maken en houden als het gaat om het hergebruiken van grondstoffen en het verduurzamen van de energiehuishouding.

 

grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf

In 2022 zijn we veranderd van een restafvalverbrander in een grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf. Dat bereiken we door toonaangevend te zijn in hergebruik van grondstoffen. In de energietransitie zijn we een vanzelfsprekende partner van gemeenten en waterschappen. Voor inwoners zijn we een vertrouwde duurzame partij.