Chemisch Recyclen

Studie: Richtlijnen voor pyrolyse grondstoffen

Dit rapport bevat negen aanbevelingen voor grondstoffen die voor pyrolyse kunnen worden gebruikt. De studie beoogt een basislijn karakterisering om een betere afstemming in de gehele recycling waardeketen mogelijk te maken.

 

Repost: endplasticwaste.org

Overzicht

In een door Eunomia Research & Consulting namens de Alliantie uitgevoerde studie worden negen belangrijke eisen gesteld aan grondstoffen die geschikt zijn voor pyrolyse. De aanbevelingen omvatten de samenstelling van het materiaal, de noodzaak van goed gesorteerde, schone grondstoffen en verontreinigingsdrempels. De studie wil een basiskarakterisering bieden om een betere afstemming in de hele recycling waardeketen mogelijk te maken, vooral omdat de grondstof overwegingen waarschijnlijk mee zullen evolueren met de sector.

De rol van pyrolyse

Pyrolyse is het proces waarbij kunststofafval thermisch wordt afgebroken om materialen terug te winnen die kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe kunststoffen, ter vervanging van nieuwe kunststof grondstoffen. Naast het potentieel om flessen-op-flessen te recycleren, is het in staat om moeilijk te recyclen kunststofafval, zoals meerlaagse verpakkingen, te verwerken.

Net als andere recyclingprocessen verbindt pyrolyse de waardeketen van de circulaire economie door afvalbeheeractiviteiten te koppelen aan nieuwe productieactiviteiten. Op basis van deze studie hebben recyclers voor pyrolyse goed gesorteerde, schone en grotendeels homogene grondstoffen nodig die voor ongeveer 85% uit polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) bestaan.

Kansen en uitdagingen

 

De huidige markten zijn ontwikkeld rond de eisen van mechanische recycling, een systeem dat vaker wordt toegepast. Hoewel chemische recycling een aanvullende rol kan spelen, beperken de bestaande inzamelings- en sorteersystemen de grondstoffen die uitsluitend voor pyrolyse kunnen worden gebruikt. Materialen die anders opnieuw in de circulaire economie kunnen worden ingezet, blijven dan voortijdig achter in het stadium van het einde van hun levensduur.

Hieronder vallen flexibele verpakkingen (PE en PP) en meerlagige grondstoffen.

Concrete stappen

 

Ongeacht hoe kunststofafval wordt gerecycleerd, hebben recyclers vaak grondstofstromen nodig die consistent zijn met minimale verontreiniging. Om dit te bereiken zijn gezamenlijke inspanningen nodig in de hele kunststofwaardeketen – van het herconfigureren van verpakkingsontwerpen om minder materialen te bevatten tot het mogelijk maken van betere systemen om kunststofafval te sorteren.

Aangezien beleidsmakers, merkeigenaren en de gemeenschappen de toekomstige doelstellingen vormgeven met nieuwe innovaties en investeringen, zijn veranderingen in de bredere recyclingmarkt onvermijdelijk. Met de bevindingen van deze studie willen we de hindernissen voor het opschalen van gerecycleerde grondstofstromen identificeren en overwinnen.