IndustrieBiobased & CirculairGroene Chemie

Studie concludeert

North Sea Port uitstekend gepositioneerd voor schone waterstofhub

Smart Delta Resources (SDR), een internationaal samenwerkingsverband van grote bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie in de Schelde-Deltaregio, richt zich op CO2-reductie, duurzame grondstoffen en groene energie. Een van de belangrijkste programma’s is het Hydrogen Deltaprogramma, dat als doel heeft het grootste waterstofcluster van de Benelux te helpen met verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren door middel van investeringen in schone waterstof. Als onderdeel van dit programma en het compensatiepakket Wind in de Zeilen heeft SDR een haalbaarheidsonderzoek gecoördineerd naar de mogelijke hubfunctie van North Sea Port voor schone waterstof(dragers). Partners in het onderzoek zijn onder meer ENGIE, PZEM, Vopak en Yara. Het onderzoek is uitgevoerd door CE Delft en Buck Consultants International.

Dit artikel is een repost van: www.smartdeltaresources.com

 

Uit de studie blijkt dat North Sea Port uitstekend gepositioneerd is om een ​​belangrijke hub voor schone waterstof te worden:

  • De regio is de thuisbasis van het grootste waterstofcluster (600 kton/jaar) in de Benelux met groeiende volumes verwacht in de industrie
  • Bestaande infrastructuur binnen de regio kan worden gebruikt voor veelbelovende waterstofdragers zoals ammoniak
  • De Schelde-Deltaregio is strategisch gelegen ten opzichte van de geplande waterstofbackbones in Nederland en België; en kan zich verbinden met grote waterstofclusters in Noordwest-Europa
  • Het havengebied (North Sea Port) heeft voldoende grond beschikbaar tegen relatief concurrerende prijzen die nodig zijn voor waterstofontvangst en -conversie assets
  • De haven heeft uitstekende nautische omstandigheden met ruimte voor hubontwikkeling op locaties met voldoende diepgang en bereikbaarheid

De kostenraming en onderzoek naar kansrijke exportlanden laten zien dat het economisch haalbaar is om de importketen in de regio te ontwikkelen, terwijl import door extra flexibiliteit kan helpen de lokale groene productieketen te versterken. De studie concludeert dat de hubfunctie kan zorgen voor honderden nieuwe banen.

Bekijk hier de managementsamenvatting van het onderzoek.

Schone waterstofproductie
Naar aanleiding van het onderzoek naar grootschalige groene waterstofproductie in de regio in 2019 en 2020 zijn verschillende waterstofproductieprojecten in een vergevorderd stadium van planning. Tegenwoordig herbergt de Schelde-Deltaregio verschillende veelbelovende schone waterstofprojecten, waaronder ArcelorMittal’s RecHycle, Air Liquide’s ELYGator, North-C-Methanol, Ørsted’s SeaH2Land, Zeeland Refinery’s H2ero en Ørsted-Yara’s Haddock.

Backbone
North Sea Port werkt samen met leidingbeheerders Gasunie (NL) en Fluxys (BE) aan de ontwikkeling van een waterstofleidingnetwerk in het cluster onder de projectnaam Hydrogen Delta Network. Het beoogde pijpleidingennetwerk zal de belangrijkste producenten en verbruikers van waterstof binnen het cluster verbinden en via nationale backbones verbinden met andere regio’s. Dit project is een absolute voorwaarde om de waterstofhub te realiseren.

Waterstofstrategie North Sea Port
North Sea Port heeft onlangs haar waterstofstrategie gepresenteerd. De waterstoftransitie is voor deze kansrijke regio van cruciaal belang. Om die reden werken industrie, haven en overheden al jaren samen aan een klimaatneutrale waterstofketen binnen het Hydrogen Delta Programma van Smart Delta Resources. North Sea Port speelt een cruciale rol in deze transitie en maakt haar rol en ambitie heel tastbaar met deze waterstofstrategie. Alle bouwstenen om deze strategie tot een succes te brengen zijn aanwezig. Samen op weg naar een waterstofhub van Europees belang!