Community

In memoriam de heer Rijk Blok (1959-2022)

Rijk Blok (Copyright: Smart Circular Bridge)

Beste vrienden van de Circular Biobased Delta,

Het is met groot verdriet dat ik u op de hoogte breng van het plotseling en veel te vroeg overlijden van de heer Rijk Blok met wie onze stichting de afgelopen jaren warme banden heeft onderhouden. Rijk is maar 63 jaar oud geworden. In zijn werkzame leven was Rijk Blok verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, afdeling Built Environment binnen de unit Structural Engineering en Design. In die hoedanigheid heeft hij zich ontwikkeld als een expert op het gebied van bouwen met biobased composieten en biobased materialen.

Op het lustrum event van Natural Fibertastic in september 2021 dat onze stichting elk jaar ondersteunt en sponsort, heeft Rijk Blok een mooi overzicht gegeven van de biobased bouwmaterialen binnen het Op Zuid Living Lab. Maar meer nog is hij bekend van de biobased voetgangersbrug over de Dommel in Eindhoven en van het ontwerp, doorrekening en monitoring van de biobased brug op de Floriade in Almere dit jaar.

In Rijk Blok verliezen we een zeer competente partner en vriend met wie we een zeer vruchtbare samenwerking hadden in het realiseren van biobased toepassingen in de bouw. We wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Willem Sederel

Chairman of the Board
Circular Biobased Delta

 

Lees ook dit artikel ter nagedachtenis over Rijk Blok in het Eindhovens Dagblad:
Zonder Rijk Blok (1959-2022) geen draaiend huis in Tilburg of Happy Street in China: ‘Hij was de beste’!