IndustrieOverheid

Community voor bedrijven die willen vergroenen

Om de klimaatdoelstellingen te behalen én de kansen te grijpen die de circulair biobased economie ons biedt, zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. De community geeft vorm en richting aan die samenwerking. Bedrijven in de regio die interesse hebben, nodig ik dan ook van harte uit om contact met ons op te nemen.

Circular Biobased Delta biedt leden 5 belangrijke voordelen:

1. Kennis, ervaring en kansen delen

Via Delta XL maak je deel uit van een netwerk van collega professionals die werkzaam zijn bij andere grote bedrijven met dezelfde vraagstukken. Aan de hand van onze cases en best practices deel je kennis, ervaring en kansen met elkaar. Ook ontmoet je partners uit ons ecosysteem zodat je korte lijnen hebt naar de benodigde kennis en faciliteiten. Delta XL biedt je ruimschoots gelegenheid tot matchmaking en kansrijke partnerships.

2. Maak gebruik van onze advieskracht 

Ons team beschikt samen over meer dan 385 jaar ervaring in de circulaire biobased economie. We zijn graag jouw klankbord voordat je gaat investeren in circulaire biobased innovaties. Op basis van technische en economische calculaties, analyses en haalbaarheidsstudies ontvang je desgewenst advies over de hele breedte, op het gebied van onder andere technologie, financiën, subsidies en kansen in de markt. We zijn goed ingevoerd in wet- en regelgeving en subsidieregelingen en delen onze kennis graag. Bovendien voeren we lobby op zowel op provinciaal, landelijk als Europees niveau waar jij als lid op kan meeliften.

3. Altijd goed geïnformeerd

Circular Biobased Delta vertaalt Europese en landelijke ontwikkelingen naar hun impact op de Delta regio. Hoe zit het nu echt met het Klimaatakkoord? En wat betekent het concreet voor jouw sector en je bedrijf? Waar liggen de business kansen? Van welke subsidieprogramma’s kun je gebruik maken? Tijdens thema events diepen we onderwerpen uit met behulp van de kennis en inzichten van experts. En tijdens onze innovatiesessies presenteren we innovatieve pitches en de nieuwste onderzoeksresultaten. Ook maak je deel uit van een online platform waarop steeds actuele informatie te vinden is en ontvang je eens per twee maanden onze nieuwsbrief.

4. Verbinding met de Human Capital agenda van de toekomst

Je versterkt jouw concurrentiepositie via onze community door een betere toegang tot studenten in de hele onderwijsketen (MBO, HBO en WO); jong talent voor stages, onderzoek en invulling van (toekomstige) vacatures. Onderwijsinstellingen sluiten aan om de curricula van hun cursussen en opleidingen af te stemmen op de bedrijfsvoering van jouw organisatie zodat de juiste kennis en competenties ook beschikbaar is. Zo werken we gezamenlijk aan het vergroten van de ‘body of knowledge’ binnen het circulair biobased domein. Om de kennis over biobased thema’s bij te spijkeren van de professionals binnen je organisatie, bieden we (online) masterclasses en workshops aan. Daarnaast organiseren we activiteiten voor jouw young professionals zodat zij vakgenoten van hun eigen generatie ontmoeten en een netwerk kunnen creëren dat op hun behoeften aansluit.

5. Zichtbaar bijdragen aan een schone en sterke economie

Samen trekken we nieuwe investeerders aan om banen en economische groei te creëren. Tegelijkertijd steun je onze missie om de CO2 uitstoot te reduceren en bij te dragen aan de doelen van het Klimaat, Grondstoffen- en Energieakkoord. Zo zetten we samen in op een leefbare en bloeiende economie voor nieuwe generaties. Wij maken dat kenbaar door jouw bedrijfsnaam, -profiel en logo op ons online platform te publiceren en je partnership te bieden bij voor jouw relevante activiteiten en events.

Partner worden van Circular Biobased Delta?

Deel je onze visie? Wil je goed geïnformeerd zijn over de laatste ontwikkelingen binnen de circulaire -biobased economie en klankborden met onze ervaren adviseurs? Wil je leren van en geïnspireerd worden door experts en collega professionals? Wil je snelle toegang tot faciliteiten, kennis- en onderwijsinstellingen en decision makers binnen overheid en bedrijfsleven? Sluit aan bij Delta Community XL.

Brede cross-sectorale samenwerking

Voorzitter Willem Sederel

“Om de klimaatdoelstellingen te behalen én de kansen te grijpen die de circulair biobased economie ons biedt, zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. De community geeft vorm en richting aan die samenwerking. Bedrijven in de regio die interesse hebben, nodig ik dan ook van harte uit om contact met ons op te nemen.”

Interesse? Stuur een mail naar circular@biobaseddelta.nl.