IndustrieOverheidCommunityGroene Chemie

Aan de slag met biobased inkopen

Waarom is er een Nationale inkoopdatabase Biobased Producten? Overheden zijn de grootste inkoopafnemers in Nederland. Het Rijk heeft bepaald dat het aankoopbeleid van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden fors moet verduurzamen. Uit onderzoek onder inkopers van overheden blijkt dat zij de inzet van biobased producten als een belangrijke mogelijkheid zien om deze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Maar zij geven ook aan dat de realisatie bemoeilijkt wordt door het ontbreken van een goed overzicht van beschikbare producten en leveranciers. Om deze behoefte in te vullen hebben de provincies Zeeland, Overijssel, Noord Brabant en Noord-Holland het initiatief genomen om een Nationale inkoopdatabase Biobased Producten op te zetten.

De Stichting Circular Biobased Delta is namens de provincies verantwoordelijk voor de projectuitvoering. Het Centre of Expertise Biobased Economy is de verantwoordelijke kennispartner en Performis BV (uitgever van www.agro-chemie.nl) is als mediapartner verantwoordelijk voor de bouw, inrichting en de continuïteit van de database.

Inkooppotentieel

Verscheidene provincies en andere overheden hebben zich al aangesloten bij het project. Zij spreken daarmee de intentie uit het platform na lancering in te zetten als inkoopinstrument. Verder leveren zij een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van het platform. Daarmee vertegenwoordigen zij een enorm inkooppotentieel voor producenten die hun biobased portfolio op biobasedinkopen.nl etaleren. Naast de daadwerkelijke productendatabase vinden inkopers straks ook achtergrondinformatie over bijvoorbeeld ontwikkelingen in biobased toepassingen en het proces van duurzaam inkopen. Hiervoor werken de platformpartners samen met verschillende kennispartners, waaronder Agro & Chemie. Ook hier ligt voor producenten een kans om inkopers kennis te laten maken met hun biobased producten en materialen.

Lancering in de lente

Producenten van biobased producten hebben direct toegang tot het leveranciersportaal op het platform biobasedinkopen.nl. Daar voegen zij, conform de criteria die zijn opgesteld door de onafhankelijke redactieraad, biobased producten en materialen toe aan de Nationale Database Biobased Producten. Naast productinformatie maken producenten ook een bedrijfspagina aan om inkopers te informeren over hun organisatie en contactmogelijkheden. Een uitstekende etalage voor een biobased portfolio. Bij lancering van het platform dit voorjaar, komt het hele biobased portfolio onder de aandacht van inkopers van overheden en andere organisaties. Door gebruik te maken van biobased producten kunnen zij aan hun duurzame inkoopdoelstellingen voldoen. Deelname is gratis.

Geïnteresseerd om als producent of inkoper aan te sluiten? Ga naar www.biobasedinkopen.nl en meld je direct aan! Voor meer informatie over het project neem je contact op met Bas Koebrugge van Centre of Expertise Biobased Economy via b.koebrugge@avans.nl of 088-5255754.

Projectorganisatie