KlimaatOnderzoekGroene Chemie

De businessmodellen van Biondoil

Geen fossiele brandstof, geen afval, geen grenzen

Ivar Knopper

De kernwaarden van de BIONDOIL-filosofie zijn een opstap naar een betere wereld door het creëren van duurzame oplossingen voor fundamentele menselijke behoeften. Zoals schoon drinkwater, hernieuwbare energie en aanverwante waarden zoals respect voor de natuur en biodiversiteit.

De toegevoegde waarde is hun expertise in de next generation ontwikkeling van duurzame hernieuwbare biobrandstoffen en chemicaliën om klimaatvriendelijke energieoplossingen en leefomstandigheden voor iedereen te bieden. De focus ligt op korte- tot middellange termijn circulaire processen om deze oplossingen te (helpen) creëren. Co-creatie en co-productie met innovatieve partijen met verschillende achtergronden zijn essentieel om deze doelen te bereiken. Zo is Biondoil bijvoorbeeld ook een van de deelnemers aan ons CHAPLIN-programma.

Wat betekent CBBD voor Biondoil? Ivar Knopper (Chief Executive Officer): “De Circular Biobased Delta en hun mensen zijn onmisbaar voor Biondoil. We zijn vanuit verschillende invalshoeken een reis begonnen die een culturele en ecologische evolutie in gang zet. Het netwerk, de expertise en de politieke aantrekkingskracht van CBBD in combinatie met hun professionele en informele werkethiek zijn ongeëvenaard in de regio. We kijken uit naar een verdere verdieping en uitbreiding van onze relatie met deze unieke kenmerken die ons helpt het leven voor iedereen te verbeteren”.

Klimaatverandering en waardevolle leefomstandigheden voor iedereen zijn de belangrijkste drijfveren. Ivar: “De klimaatverandering is herkenbaar en inspireert ons moreel om de manier waarop we natuurlijke hulpbronnen gebruiken te veranderen en om duurzame alternatieven te vinden. De uitdaging van vandaag voor morgen is het verminderen van de hoeveelheid kooldioxide die wordt geproduceerd om de klimaatverandering een halt toe te roepen”.

Een inzicht in de businessmodellen

In de bio-ethanol raffinaderij in Rotterdam gebruiken ze tweede generatie biomassa (resterende delen van bomen die gekapt zijn voor hout uit duurzaam bos – geen biomassa die ook van toepassing is voor voedsel). Het belangrijkste product is bio-ethanol, dat voornamelijk wordt gebruikt voor het gemotoriseerde vervoer van mensen en goederen. De andere belangrijke productstromen zijn lignine, azijnzuur en furfural die hun weg vinden naar de geavanceerde biobrandstoffen- en chemische industrie.

Ivar: “We kunnen de bio-ethanol verkopen aan industriële partners, bijvoorbeeld als toegevoegde component in brandstof voor concenventionele auto’s en vrachtwagens. Ook vloeibare CO2 is een interessante bron als fertilisator voor de glastuinbouw (planten hebben CO2 nodig om te groeien). En lignine biedt een uitstekende duurzame basis voor asfalt, coatings en andere chemische toepassingen. Tenslotte kan de kennis over deze processen worden hergebruikt in ons concept van bio-hubs voor het platteland. Het ene bedrijfsmodel leidt tot het andere. De businessmodellen zijn verwant en tot op zekere hoogte ook onafhankelijk van de andere modellen toepasbaar. Zoals gezegd: businessmodellen zijn kralen op een snaar die de potentiële succesfactor verhogen en het risico op externe factoren verminderen.