OnderzoekGroene Chemie

Een unieke open innovatie faciliteit op de Biotech Campus Delft

Bioprocess Pilot Facility (BPF)

Bioprocess Pilot Facility (BPF) is een unieke open innovatie faciliteit op de Biotech Campus Delft, samen met Planet B.io. BPF maakt deel uit van het grotere biobased/biotech ecosysteem in Zuidwest-Nederland.

Hier kunnen partners, bedrijven en kennisinstellingen (samen) werken aan het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe circulaire biobased producten en productieprocessen in het biotechnologische domein. Deze spelen in op urgente wereldwijde maatschappelijke veranderingen zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, de benodigde eiwittransitie en het verminderen van de afhankelijkheid van olie.

BPF is een dienstverlener in schaalvergroting: bedrijven en instellingen kunnen de faciliteiten van BPF gebruiken om hun technologie op grotere schaal te valideren. Door gebruik te maken van bestaande faciliteiten worden de (financiële) risico’s van de pilotfase aanzienlijk verlaagd. BPF is onafhankelijk en ontwikkelt geen innovaties voor zichzelf, dus alle innovaties die tijdens een opschalingsproject worden ontwikkeld is voor de klanten van BPF.BPF heeft faciliteiten om lignocellulosevoorbehandeling en -hydrolyse, fermentatie en downstream verwerkingsprocessen op te schalen en te valideren. Fermentatie en downstream verwerking kan ook food-grade gedaan worden. Bij BPF is het food-grade gedeelte een apart onderdeel, met een eigen FSSC22000 certificering.

Een goed voorbeeld van het werk dat bij BPF wordt gedaan, is de ontwikkeling van plantaardig eiwit uit koolzaad door DSM (CanolaPRO™), een proces dat bij BPF wordt ontwikkeld en opgeschaald tot pre-commerciële schaal met specifieke downstream-verwerkingsapparatuur die bij BPF is geïnstalleerd en door BPF wordt geëxploiteerd in een gecertificeerde foodgrade-installatie.