IndustrieCommunityGroene ChemieNetwerk Chemisch Recyclen

Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie

Groene Chemie Nieuwe Economie

Op 11 oktober vindt het jaarevent van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie plaats  in de Kas in Woerden.

Wilt u kennismaken met ons nieuwe support programma voor ondernemers die de maakchemie versneld verduurzamen? En wilt u met elkaar in verdiepend gesprek over de successen en uitdagingen bij opschaling? U bent van harte welkom voor het jaarevent op 11 oktober!

De maakchemie staat voor grote uitdagingen om versneld te verduurzamen en te vergroenen. Na de update van de voortgang door Arnold Stokking geven we het woord aan succesvolle gamechangers en aan stakeholders die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van het ondernemers- en innovatieklimaat.

Vervolgens kunt u zelf in gesprek in twee van de vier geplande breakout-sessies met  de gamechangers en vertegenwoordigers van de chemieclusters, de ROM’s, financiers en overheden.

Graag verzoeken wij u aan te melden via onderstaande button.

Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst

Het programma vindt plaats op 11 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel. Vanaf 13.30 uur is de ontvangst. Het uitgebreide programma publiceren we begin september.

Zet deze bijeenkomst in uw agenda

Het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie staat voor een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen de kans krijgen om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren door het versterken van het innovatie- en ondernemersklimaat. We werken programmatisch vanuit drie onderling afhankelijke invalshoeken: ketenvorming – financiering – beleid, om opschaling versneld mogelijk te maken. De basis ligt in een nauwe samenwerking tussen de (chemische) clusterorganisaties in de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Zuid-Holland en Groningen/Drenthe, de ROM’s uit deze gebieden, betrokken bedrijven en startups, InvestNL en kennisinstellingen waaronder TNO.

Klik hier voor meer informatie over de actieagenda, de insteek, eerdere bijeenkomsten en de achtergrond